19 jan 2020

Groene Pluim 2019 voor ‘OverKop-huis Tienen’

Elk jaar reikt Groen Tienen de Groene Pluim uit aan een persoon of organisatie die zich in het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel of ecologisch vlak met initiatieven rond zorg voor natuur, milieu, duurzaamheid of sociale acties.

De Groene Pluim 2019 gaat naar ‘OverKop-huis Tienen’. Tijdens het ‘Groen Café’ in ontmoetingscentrum de Buksboom in Bost, mochten projectverantwoordelijke Annelies en vrijwilliger Steven namens ‘OverKop-huis Tienen’ de Groene Pluim in ontvangst nemen. Alle leden van Groen Tienen konden via een online enquête hun favoriet aanduiden.

In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Er wordt ook voorzien in een aanbod van leuke workshops, maar gewoon langskomen voor een babbel kan evengoed. “Bovendien organiseren we regelmatig een ‘Raad’, waar alle jongeren niet alleen ideeën kunnen aanbrengen, maar ook mee kunnen nadenken over de inrichting en de organisatie van ons OverKop-huis. Zo kan iedereen die dat wil ook zelf een beetje verantwoordelijkheid opnemen”, aldus Annelies. OverKop-huis Tienen vind je in de Ooievaarstraat 30, pal in het centrum van Tienen.

Met de toekenning van de Groene Pluim wil Groen Tienen dit initiatief extra in de verf zetten.

Gastspreekster op het Groen café was dit jaar Jessika Soors, sinds kort federaal parlementslid voor Groen en voorheen deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde. In haar nieuwjaarstoespraak vroeg ze om ook expliciet in gesprek te gaan met de 1,2 miljoen Belgen die de vorige verkiezingen niet gingen stemmen. “Ook de mensen die zich in de steek gelaten voelen door het systeem, die een proteststem uitbrachten of helemaal niet gingen stemmen, liggen feitelijk wakker van dezelfde problematieken en hebben dezelfde dromen. Het is dan ook erg belangrijk hen mee te nemen in ons progressief verhaal. We delen meer dan we denken, en we moeten de mensen terug doen dromen via een positief sociaal en ecologisch alternatief.”

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.