Groene Pluim 2021 voor Bezorgd Om Mensen (B.O.M.)

18 Februari 2022

Groene Pluim 2021 voor Bezorgd Om Mensen (B.O.M.)

Elk jaar reikt Groen Tienen de Groene Pluim uit aan een persoon of organisatie die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel of ecologisch vlak.

Alle leden van Groen Tienen konden via een online enquête hun favoriet aanduiden. “De leden kozen ervoor om dit jaar Bezorgd Om Mensen (B.O.M.) als winnaar aan te duiden”, vertelt Jeroen Maes, voorzitter van Groen Tienen. “We vinden het ongelofelijk straf dat de vrijwilligers van de B.O.M. er in geslaagd zijn om hun werking te blijven garanderen tijdens dit tweede coronajaar. Het feit dat vorige zomer ook de Gete nog overstroomde en het depot aan de Hamelendreef onder water zette, maakt dat het een extra moeilijk jaar werd. Deze attentie van onze leden is dan ook dik verdiend.”

Het was voorzitster Katrien Bultynck die de Groene Pluim in ontvangst mocht nemen in naam van alle medewerkers. “We zijn ongelofelijk fier dat we deze prijs in ontvangst mogen nemen. Al onze medewerkers hebben enorm hard gewerkt. Het aantal mensen dat een beroep doet op ons is sinds 2019 gestegen van 400 naar 800. We merken dat de gestegen energieprijzen voor extra moeilijkheden dreigen te zorgen bij heel wat gezinnen. Onze ondersteuning en hulpverlening is dus helaas meer dan ooit nodig.”

De ongeveer 50 vrijwilligers van Bezorgd Om Mensen ondersteunen de meest kwetsbaren in Tienen door tweemaal per week een gratis voedselbedeling te organiseren. Daarnaast kan je in de sociale winkel terecht voor kledij, speelgoed en kleine huisraad aan zeer bescheiden prijzen. Tenslotte probeert de B.O.M. de mensen ook te helpen door raad te geven en hen wegwijs te maken in het kluwen van hulpverlening, in samenwerking met een aantal partners zoals RISO, CAW en OCMW. Meer info vind je op https://bezorgdommensen.be/.

Met deze Groene Pluim willen de Tiense groenen een bescheiden maar welgemeend dank u zeggen aan alle vrijwilligers van de B.O.M.