Groene realisaties: #12 sociale economie maakt de stad groener

07 Juni 2018

Groene realisaties: #12 sociale economie maakt de stad groener

We kwamen in het bestuur op een keerpunt. Vanaf 2015 werd het verbod op herbiciden van kracht.Jammer genoeg werd er in het verleden vooral werk gemaakt van uitstel van dit verbod, niet met de voorbereiding erop.Er was dus nog geen werk gemaakt van alternatieve bestrijdingsmethodes, of van een andere aanleg als onkruidpreventie.In eerste instantie was er dus nood aan extra mankracht om dit de baas te kunnen!

We schakelden de INL-ploeg van IGO in voor het onderhoud van de buitengebieden: het maaien van voetwegen, het snoeien van bomenrijen en houtkanten, de aanplant van bomen.
Via de provincie werken zij met gunstige tarieven en zij hebben tonnen ervaring, waardoor de werknemers kunnen doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

Voor specifiek onderhoud schakelden we Blankendale in: bijkomende reinigingsbeurten in het handelscentrum en na de markt, groenonderhoud in Viandra, stadspark, Paterskerk en op de kerkhoven.
Er werd systematisch werk gemaakt van de vergroening van kerkhoven: in Overlaar werden enkele proeven uitgetest,
vervolgens werden de deelgemeenten één voor één ingezaaid en kregen ze een maaibeheer.
De centrale begraafplaats, Hakendover en Sint-Margriet-Houtem zijn de volgende op de lijst.
Drie jaren waren jammer genoeg te kort om het eindresultaat te bewonderen, maar wie in Overlaar gaat kijken kan zich al een mooi beeld vormen van waar we naartoe gaan.

Intussen werd IGO ook aangesteld voor het uitvoeren van nieuwe aanplantingen.
Een volgende aanbesteding voor het onderhoud van straatmeubilair en kleine herstellingen aan voetpaden is uitgeschreven.

realisaties26.jpg