Groene realisaties: #14 Wooninbreiding spaart open ruimte

21 Juni 2018

Groene realisaties: #14 Wooninbreiding spaart open ruimte

Toen we in het bestuur kwamen, was de administratie bezig om de aansnijding van een woonuitbreidingsgebied in de noordrand voor te bereiden, als antwoord op de taakstelling die we van de provincie kregen. Met Groen zijn we steeds voorstander geweest om maximaal bestaande gronden te benutten, zodat we de open ruimte kunnen vrijwaren, zowel voor woningbouw als voor industrie. Een van de eerste projecten die we als nieuw bestuur hebben opgestart was een studie naar stadskernverdichting.

Deze werd toegewezen aan BUUR, een Leuvens stedenbouwkundig bureau.
Onze opluchting was groot toen ook zij duidelijk stelden dat het aansnijden van open ruimte de doodsteek zou betekenen voor een succesvol kernstedelijk woonbeleid.
De aansnijding van woonuitbreidingsgebied ging de schuif in.

Intussen is ook het duidelijke standpunt van de Vlaamse Bouwmeester alom gekend.
Een duurzame stadsplanning is noodzakelijk om in de toekomst niet met dezelfde problemen geconfronteerd te worden als vandaag.
Wonen weg van de kern van een stad betekent immers extra kosten voor de maatschappij.
Denk maar aan de nutsvoorzieningen, waterzuivering, openbaar vervoer, afvalophaling die verder van de stad moeten worden georganiseerd.

De afgelopen drie jaar zijn er in Tienen heel wat stadsinbreidingsprojecten opgestart en in ontwerp, die verschillende woonvormen combineren.
Denken we aan de Lycée-site, de Hertogensite (Immac²) en binnenkort het Oud College en de Donysite.

Bij elk van deze projecten worden nieuwe verbindingen gemaakt voor de zwakke weggebruikers, zodat zij van snelle doorsteken doorheen grote bouwblokken kunnen gebruik maken. Deze doorsteken gaan gepaard met publiek en semi-publiek groen. Deze ontwikkelingen bieden ook mogelijkheden naar comfortabele, overdekte fietsenstallingen, ondergronds parkeren en deelmobiliteit.
Er worden bovendien ondergrondse sorteerstraten voorzien, zodat de afvalinzameling centraal georganiseerd kan worden.
Dit is comfortabel voor de bewoners, maar ook een hele verbetering voor het straatbeeld, voor de hygiëne en voor de toegankelijkheid.

Als stadsbestuur willen we ook komaf maken met de leegstand van dergelijke grote projecten in afwachting van een goedgekeurd plan.
Het is fijn dat we eigenaars vinden die het belang van maatschappelijk leven in hun pand inzien.
Zo kwam er de Loods in de Immac, Pand 10 in het oude stationsbuffet werd de thuisbasis voor de burgerweging OpgewekTienen en de gebouwen van het Oud College herbergen nu 22 verschillende pop-ups.
Daarmee ondersteunde de stad verschillende burgerinitiatieven en hielp ze deze zo groeien tot een fantastische burgerbeweging, een bruisende en duurzame broed- en ontmoetingsplek, een gemeenschap die co-creatie en dynamiek uitademt.

realisaties4.jpg