Groene realisaties: #17 Ondergrondse glasbollen

11 Juli 2018

Groene realisaties: #17 Ondergrondse glasbollen

Glasbollen durven wel eens problematisch te zijn. Ofwel bevinden ze zich dicht bij woningen en klaagt men van geluidsoverlast. Ofwel bevinden ze zich wat verder van woningen, en lokt het gebrek aan sociale controle sluikstort uit.

De heraanleg van de vesten en de beschikbare ruimte daar, gaf de mogelijkheid om het systeem van ondergrondse glasbollen uit te proberen.
Zelfs nu de omgevingsaanleg nog niet optimaal is, is het resultaat hoopgevend.
Er treed zo goed als geen sluikstort op.
De installatiekost ligt hoger, maar de mogelijkheid om op afstand de vullingsgraad na te gaan, maakt deze glasbollen erg gebruiksvriendelijk. Ze zijn immers nooit overvol. 
Het straatbeeld is er ook erg op vooruit gegaan. Wat ons betreft is dit een keuze voor de toekomst.

realisaties22.jpg