Groene Realisaties: #19 Ontmoetingsruimten

25 Juli 2018

Groene Realisaties:     #19 Ontmoetingsruimten

We leven in een individualistische wereld. TV en sociale media zorgen ervoor dat mensen zich meer in hun cocon begeven, en elkaar minder buitenshuis ontmoeten. Maar er is een tegenstroom.

Er zijn mensen die zich lostrekken van die cocon en samenkomen met buren. Om iets te drinken, een kaartje te leggen. Om een eetavond te organiseren, of een wandeling met afsluiter.
Daarom heeft de stad de afgelopen jaren ontmoetingscentra gebouwd in haar deelgemeenten.

Dit jaar hebben we de Buksboom in Bost mogen openen. Een nieuw ijkpunt voor onze OC's, zowel que vormgeving als qua energiehuishouding. De isolatie, ventilatie en verwarmingstechnieken kregen hier extra aandacht. Want als stadsbestuur moeten we het goede voorbeeld geven: we moeten bouwen voor de toekomst.

Intussen krijgen ook de plannen voor een nieuw OC in Hakendover vorm, en ook in het PC'ke (Oude Vestenstraat) wordt een OC voor de buurtverenigingen uit het centrum gepland. 

 

realisaties32.jpg