GROENE REALISATIES: #1 ZONE 30

18 Maart 2018

GROENE REALISATIES: #1 ZONE 30

Groen maakt het verschil. We doen wat we in ons verkiezingsprogramma schrijven. Onze realisaties bewijzen dit.Van maart tot oktober tonen we u elke week een realisatie.Zo laten we zien hoe we het verschil maakten in de amper drie jaren waarin we mee bestuurden. 

In november 2005 schreef ik mijn eerste persbericht voor Groen Tienen. We stelden toen voor om de hele stadskern om te vormen tot een zone 30. Dit na een onderzoek van de schoolomgevingen in Groot Tienen.

 

We namen dit punt op in onze verkiezingsprogramma’s van 2006 en 2012 en kaartten het thema om de zoveel tijd opnieuw aan in de gemeenteraad en de pers. Intussen zagen we het draagvlak voor deze maatregel groeien bij de andere partijen.

11 jaar later keurde de gemeenteraad de zone 30 in de binnenstad unaniem goed.

In een historisch centrum is het onmogelijk om overal aparte fietspaden aan te leggen, de straten zijn hiervoor niet breed genoeg. Als je het voetgangers- en fietsverkeer niet kan scheiden van het gemotoriseerd verkeer moet de snelheid naar beneden, dat vertelt elke verkeersdeskundige.

De kans op een dodelijke afloop bij aanrijding daalt van 50% bij 50 km/u naar 5% bij 30 km/u. Bovendien hebben we in onze stadskern een grote concentratie aan scholen en zorginstellingen.

We moeten de vicieuze cirkel doorbreken, waar mensen de fiets laten staan omdat het te gevaarlijk is met al die auto’s. We kunnen niet wachten tot de infrastructuur deze snelheid overal afdwingt. We moeten ons als automobilist afvragen wat het belangrijkst is: 30 seconden sneller de binnenstad door kunnen rijden of de veiligheid van fietsers en voetgangers?

Nu de snelheid op de vesten 50 km/u is, lijkt het voor iedereen logisch: een uniforme zone 30 binnen de vesten, met daarbinnen enkele woon- en winkelerven waar de maximumsnelheid 20 km/u is. Dat is duidelijk. Dat is aangenamer. Dat is veiliger.

Op 24 november 2016 stemde de voltallige gemeenteraad in met een zone 30 in de binnenstad.
Op 24 november 2016 kleurde Tienen groen. En daar zijn we fier op.

 

realisaties1.jpg