Groene Realisaties: #20 LaMA

01 Augustus 2018

Groene Realisaties:    #20 LaMA

Tom Roovers: "De Kazerne (Sint-Jorisplein) was me al langer een doorn in het oog. Na de afbraak van de oude gebouwen kwam er een laag asfalt, en werd de parking ingericht op maat van de auto. Wie uitstapt, wordt een voetganger, maar daar was geen rekening mee gehouden. Ook niet met de nabije basisschool en academie."

Vanuit de oppositie had ik al een gearceerde zone voor de ingang van de Manege bekomen, om enige veiligheid te hebben als voetganger. Maar dit was niet genoeg, en blijven wachten tot alle bouwwerken er zouden zijn uitgevoerd en het plein heraangelegd werd, was geen optie.

Op een studiedag over mobiliteit zag ik een infostand van LaMA: Laboratoria Mobiele Alternatieven, van het netwerk Duurzame Mobiliteit. Zij waren bezig met een proefproject om middels participatie ingrepen te doen in het openbaar domein mo de verkeersveiligheid te verbeteren, vooral van de zachte weggebruiker.

Ik dacht onmiddellijk aan de Kazerne. Ik maakte zelf een dossiertje op en diende een kandidatuur in. Voor een minimale kost (de provincie sponsorde dan nog) kregen we begeleiding bij dit participatietraject, iets waar de stad geen ervaring mee had.

Buurtbewoners, ouders, leerkrachten, handelaars, werden allemaal uitgenodigd en in twee sessies kwamen we tot verschillende mogelijke (en onmogelijke) ingrepen die als proefproject konden geïmplementeerd worden.

Na adviezen van politie, dienst openbare werken en schepencollege kwamen we tot acht ingrepen, waarvan er uiteindelijk zeven permanent zijn geworden. De schoolstraat in de Rijschoolstraat, de Kiss 'n Ridezone, de voetgangers- en fietsersoversteek aan de Manege, de doorsteken in de groenzone, de doorsteek richting Broekstraat: het bleek een groot succes.

Intussen wordt de uitbouw van de groenzones nog verder aangepakt: de academie maakte er een materialentuin, er staat een picknickbank en er komen fietsenstallingen voor de bezoekers van zaal Manege.

 

realisaties13.jpg