Groene realisaties: #3 Stadsrandbos

03 April 2018

Groene realisaties: #3 Stadsrandbos

Sinds lang een groene droom... we hebben de eerste fase van een heus stadsrandbos aangeplant, samen met schoolkinderen en buurtbewoners.

Tom Roovers: "In juli 2011 gaf ik mijn eerste interview op de regionale televisie als politicus. Ik had nog geen mandaat, maar had een persbericht opgemaakt omdat het toenmalig schepencollege de princiepsbeslissing had genomen een stadsrandbos aan te leggen, maar dat dat door de volgende beleidsploeg moest gerealiseerd worden. Een lege doos, met als enige inhoud: 'kijk, wij denken soms ook aan groen (maar daarom doen we er nog niets mee)."

Bij de verkiezingen van 2012 en de coalitiegesprekken van 2015 stond dit dan ook hoog op ons lijstje.
Al snel bood zich de kans aan om 3 percelen te kopen in de Getevallei, aanpalend aan percelen die het OCMW al eerder had verworven en in het kader van boscompensatie had aangeplant.

Er ontstonden mooie kansen en samenwerkingen. OCMW Tienen kocht de gronden aan en trok het project, Regionaal landschap Zuid-Hageland (RLZH) maakte een plan op, en ook de VMM (die de Gete beheert), Natuurpunt en IGO werden betrokken.

In maart werd de eerste fase van het stadsbos aangeplant. Schoolkinderen van de basisschool Onze-Lieve-Vrouw en buurtbewoners en sympathisanten plantten op twee dagen tijd meer dan 1000 stuks plantgoed.
De plantgaten werden door IGO voorgeboord, de beplanting werd begeleid door RLZH.

Nu wordt er werk gemaakt van een totaalplan, inclusief een meandering van de Gete voor betere vismigratie en rivierbeleving, een wandel- en jogparcours, een rustige zone voor de bever en een meer uitdagende hondenloopweide.


realisaties17.jpg