Groene voorzitter sociale huisvesting

03 Maart 2016

Groene voorzitter sociale huisvesting

Zoals voorzien nam Karin Struyf (Groen Tienen) in februari de fakkel over als voorzitter van cv Huisvesting Tienen. Ze is gelukkig erg vertrouwd met het thema huisvesting, want er ligt heel wat werk op de plank. Lees alvast mee hoe ze de zaken wil aanpakken. Het werkingsgebied van Huisvesting Tienen strekt zich uit over Tienen, Hoegaarden en Glabbeek en er zijn heel wat uitdagingen waar ik graag de schouders onder zet. Ik denk daarbij aan de voorziene fusie met twee andere huisvestingsmaatschappijen, het principe van de juiste huurder in de juiste woning, een forse verhoging van het aantal woningen en tot slot de energie-facturen van huurders die de pan uit swingen. Deze prioriteiten staan dan ook centraal in de visie die ik voor ogen heb. Zo ben ik van mening dat sociale woningen verspreid moeten liggen over de stad, zodat er geen concentratie ontstaat. Tegelijkertijd zie ik sociale huisvesting toch liefst dicht bij een centrum. Net omdat de bewoners meestal niet over een grote mobiliteit beschikken.

Met 'de juiste huurder in de juiste woning' bedoel ik verder dat een alleenstaande geen driekamerappartement nodig heeft. Interne verschuivingen en gericht bouwen of aankopen zijn manieren om de eigendommen van de maatschappij zo efficiënt mogelijk te laten bewonen.

Nieuwbouw moet uiteraard beantwoorden aan de huidige energienormen; maar ook aan de bestaande woningen kunnen we nog stevig sleutelen zodat de energie-factuur voor sociale huurders niet verder oploopt. Zij zullen van ons energiebesparende tips krijgen en we zullen de mogelijkheden bekijken van samenaankoop voor o.a. elektriciteit en stookolie.

Het aantal sociale woningen moet bovendien fors omhoog. Er staan al een paar projecten in de steigers (Park Passionisten, een nieuwbouw in de Gilainstraat) of op stapel (aan de Getelaan). Maar er waren ook plannen die niet doorgaan. De huidige behoeften kunnen hier niet mee worden ingevuld, laat staan dat we tegemoet kunnen komen aan de toekomstige noden. We moeten dus op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor sociale huisvesting. Glabbeek heeft bijvoorbeeld nog geen sociale woningen, Hoegaarden slechts een paar.

Verder wil ik de communicatie met onze huurders aanpassen aan hun belevingswereld. We moeten een begrijpelijke taal nastreven in onze briefwisseling. Dat zal, samen met een herwaardering van de zitavond, de drempel laag houden en het contact vergemakkelijken.

Tot slot nog wat feiten. Huisvesting Tienen is een gezonde maatschappij en dat is eerder een uitzondering in Vlaanderen. Privéaandeelhouders vormen de meerderheid, de stad heeft een minderheidsaandeel. Eind 2014 beschikten we over 372 appartementen en 123 woningen. 84% van de huurders zijn Belg.

Karin Struyf
Gemeenteraadslid en fractieleider