Heraanleg Vesten: gevaarlijk voor voetgangers en fietsers

07 Februari 2015

Heraanleg Vesten: gevaarlijk voor voetgangers en fietsers

In Tienen zijn tal van nieuwe projecten aan de gang: de heraanleg van de vesten en de stationsomgeving, nieuwe plannen voor de Grote Markt en de scholen aan de Waaiberg, de aanleg van industrieterreinen. Groen Tienen vindt dat voetgangers en fietsers hierin een plaats moeten krijgen. Dat is op dit ogenblik lang niet het geval. Neem nu de heraanleg van de Vesten. Wegenwerken gaan gepaard met hinder. Dat is normaal. Maar we stellen vast dat bij de omleidingen en signalisatie, voetgangers en fietsers uit het oog verloren zijn.

Zo moest het dubbelrichtingsfietspad op de Vesten er als eerste aan geloven tijdens de voorbereidende werken. Fietsers moeten nu een omleiding volgen via de Kliniekstraat. Maar met autoparkeerplaatsen en veel verkeer is die absoluut niet geschikt voor doorgaand fietsverkeer in twee rijrichtingen. Probeer er maar eens met een fietskar te rijden in tegengestelde richting!

Veilig oversteken aan de Diestsepoort was als voetganger sowieso al geen sinecure. Maar nu is het ronduit gevaarlijk, met minder straatverlichting, geen zebrapaden en verwarde automobilisten. Zebrapaden en voorsorteerstroken voor fietsers zouden al een hele hulp zijn om de Diestsepoort veilig te kunnen oversteken.

Ook aan de Slachthuisstraat zijn de zwakke weggebruikers de dupe. Sinds een maand ligt het fietspad opengebroken en doet het voetpad dienst als stapelplaats voor stenen.

Een duurzame mobiliteit in Tienen is een werk van lange adem.

Maar het zou mooi zijn als de stad ook tijdens de werken de kaart van de zwakke weggebruiker trekt.