Huisartsen en stad samen tegen COVID-19

04 November 2020

Huisartsen en stad samen tegen COVID-19

Verbindingsarts Paul De Cort: “De praktijk toont dat dit zeer goed functioneert en meer dan nodig is.”

Ondanks alle inspanningen steeg het aantal Covid-19 besmettingen ook in Tienen sterk.
Om deze toename zoveel mogelijk in te perken, zette de stad een organisatie op punt, waarbij experts iedereen met raad en daad bijstaan.​
Groen-schepen Paul De Cort neemt als verbindingsarts een coördinerende rol op. Hij was zelf huisarts in Kumtich.


Communicatie is cruciaal


Er is permanent overleg tussen de gemeentelijk expert-Covid arts, de coördinator van de eerstelijnszorg (de huisartsen) en de verbindingsarts.
Zo kan men besmette personen zo snel mogelijk opzoeken, informeren en raadgeven.
Een Covid-19 besmetting heeft vaak niet alleen op medisch vlak grote gevolgen.
Daarom kan de huisarts in Tienen beroep doen op verpleeg-kundigen, het OCMW voor sociale bijstand en de Broeders Alexianen voor psychologische bijstand.
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zorgt voor de opvolging in de scholen. Ondersteuning is nodig op elk vlak!
De werking laat toe om dagelijks de noodplanambtenaar en de burgemeester in te lichten.
Zo kan men tijdig maatregelen nemen voor de ganse bevolking, maar ook noodmaatregelen zoals tijdelijke sluiting of bevelschriften.
Tienen heeft zo een goed georganiseerde Covid-19 cel opgezet, die elke dag haar diensten bewijst.

Groen Tienen is fier dat in deze uitzonderlijke situatie ook onze schepen, samen met alle mensen uit het werkveld, de organisatie mee stuurt en de vinger aan de Covid-pols van de stad houdt!