Kennismaking met de groene mandatarissen

08 Januari 2019

Kennismaking met de groene mandatarissen

Op 7 januari legden onze mandatarissen de eed af."Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen", dat betekent wat!De groene fractie is groter dan ooit. We stellen de leden even kort aan u voor.  

Karin Struyf (bediende, Bost) had er al een Agalev-verleden in Hoegaarden op zitten toen ze in 2011 actief werd bij Groen Tienen. In oktober 2012 werd ze meteen verkozen als raadslid. Sinds 2015 was ze fractieleider en voorzitster van de Sociale Huisvestingsmaatschappij. Nu wordt ze lid van de gemeente- en OCMW-raad en zetelt ze in de politieraad van de nieuwe zone Getevallei.


Chris Stryckmans (gepensioneerd, Hakendover) sloot zich in 1999 bij Agalev aan nadat ze actie voerde tegen de verbrandingsoven in Wulmersum. In 2015 werd ze Groen-ondervoorzitster. Daarnaast engageert ze zich als voorzitster
van de Tiense Wereldvrouwen. Sinds 2017 zetelt ze in de OCMW-raad. Die ervaring neemt ze nu mee naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.


Tom Roovers (architect, Tienen) werd actief bij Groen in 2004 en kwam in januari 2012 in de gemeenteraad.
In juli 2015 werd hij schepen van Leefmilieu en Mobiliteit. In deze legislatuur is hij schepen van Infrastructuur. 


Paul De Cort (huisarts op rust, Kumtich) was al jaren een stille sympathisant, en wou zich, nu hij op pensioen ging, wel engageren en op de lijst staan. Vanop de 29e plaats werd hij als politieke nieuweling verkozen in de gemeenteraad en werd vervolgens aangesteld als schepen van Duurzaamheid voor 3 jaar.


Wist je dat enkel Groen-mandatarissen 20% van hun brutoloon afstaan aan de lokale afdeling?
Dat wordt ook gebruikt om ons halfjaarlijks krantje aan de Tienenaar te bezorgen.
Omdat we het belangrijk vinden om u te informeren.