Meer sociaal woonaanbod

19 November 2017

Meer sociaal woonaanbod

De armoede in Tienen neemt alsmaar toe. De nood aan betaalbare woningen dus ook. Karin Struyf maakte de verruiming van het sociaal woonaanbod dan ook tot het speerpunt van haar beleid als voorzitter Huisvesting Tienen. Daarbij stimuleert ze mensen om los te komen van het sociaal vangnet. Karin Struyf legt uit hoe ze dit aanpakt: "De eerste contracten van de sociale koopkavels in Park Passionisten worden getekend. Op het spreekuur zie ik vaak mensen die ontmoedigend zijn wegens geen aangepast aanbod op de privémarkt of de lange wachttijden. Na een voorzichtig aftasten van de situatie kon ik hen meermaals een totaal onverwacht bod doen: waarom niet iets kopen? Ik heb denk ik sommigen een slapeloze nacht bezorgd. Binnenkomen als huurder en buitengaan als eigenaar en zo kunnen loskomen van het sociaal vangnet. Op eigen benen staan hoort daar ook bij.

   

Verder kocht Huisvesting Tienen de seniorie De Merode in Goetsenhoven over van de Broeders van Liefde. Dit complex bestaat uit 11 serviceflats. Karin Struyf licht toe: "Enkele bewoners komen in aanmerking voor een sociaal huurtarief en hun huur is dadelijk na de aankoop aangepast. Deze bewoners kunnen, tegen betaling, blijven rekenen op de diensten van Huize Nazareth."

Je zou van minder eventjes wakker liggen? en beginnen dromen.