Nieuw GAS-reglement

01 November 2020

Nieuw GAS-reglement

Vanaf 1 oktober is het nieuwe GAS-reglement van kracht in de hele politiezone Getevallei.

 

Met dit nieuwe GAS-reglement worden de politiereglementen van Tienen, Hoegaarden, Landen, Linter en Zoutleeuw op elkaar afgestemd.
Dit maakt het voor de politie makkelijker om te handhaven.

Maar het is niet enkel de politie die zal waken over de naleving. Stad Tienen heeft twee voltijdse GAS-vaststellers aangeworven.
Zij kunnen optreden tegen overtredingen uit het hele GAS-reglement, maar kregen de opdracht om vooral in te zetten op netheid: zwerfvuil, sluikstorten, hondenpoep, ...
Dit thema stond met stip op één in onze burgerbevraging, dus willen we hier ook de nadruk op leggen.
In bepaalde gevallen kan de boete omgezet worden in een werkstraf.
Wij geloven dat mee moeten opruimen soms beter fout gedrag verandert dan een boete.