Nieuwe fietsenstallingen voor Tienen

27 Maart 2021

Nieuwe fietsenstallingen voor Tienen

In de Pastorijstraat staan nu op 5 plaatsen fietsbeugels. Zo kunnen de bewoners hun fiets veilig buiten stallen. Bovendien blijft de doorgang zo meer vrij voor minder mobiele voetgangers. In de Paardenbrugstraat kwam ook om die reden een fietshaven. Daarnaast kocht de stad 10 mobiele fietsstalrekken aan. We gebruikten die al tijdens Wintermagie en nu dienen ze als extra stalling aan het vaccinatiecentrum.