Op Toer: eindelijk echte inspraak voor alle Tienenaars.

12 April 2015

Groen ging in maart, samen met de partijen sp.a en Open VLD op toer in elke Tiense deelgemeente. Met de participatieronde "Op Toer" wilden de drie partijen luisteren naar wat er leeft bij de Tienenaars.  

"Hoezo inspraak? Er is toch nog geen nieuw bestuur?"

Inderdaad. Dit initiatief gaat uit van drie partijen, niet van het bestuur.

Wij willen zo laten zien dat we Tiense politiek echt op een andere manier willen aanpakken!

En we willen ook geen tijd verliezen: wanneer de onbestuurbaarheid in Tienen definitief vastgesteld is, en een nieuw bestuur geïnstalleerd wordt, willen we Tienen zo snel mogelijk vooruit laten gaan.

Daarom willen we nu al in dialoog gaan met de Tienenaar, voor er een uitgewerkt bestuursakkoord is.

Zo kunnen we daadwerkelijk je opmerkingen in het beleid meenemen.

 

Tijdens de toer stelden we onze tien prioriteiten voor en lieten we zien hoe wij het anders willen aanpakken.

Op de website vind je deze prioriteiten. Maar de Tienenaar kreeg vooral de kans om "zijn gedacht" te zeggen.

En dat deed hij ook. We kregen waardevolle suggesties en vele aanwezigen zeiden uitdrukkelijk erg blij te zijn met het initiatief.
 

Ook nu nog kan je bij ons terecht met je gedacht. Elke probleemstelling, gefundeerde kritiek, creatieve of gewoon simpele oplossing is welkom.

Voorwaarde is dat dit het algemeen belang betreft: je eigen straat, wijk, gemeente of stad.

Wel is het zo dat we op de meeste suggesties nog geen 'ja' of 'nee' zullen kunnen beloven.

Alle opmerkingen moeten immers nog worden samengebracht, besproken en getoetst aan de (beperkte) financiële middelen.

 

Wanneer wij de kans krijgen om te besturen, zullen we dit dus zeker herhalen alvorens een definitief plan ter stemming te leggen!

Die inspraak is voor ons dus niet iets eenmaligs.

 

Tom Roovers, gemeenteraadslid

 

 Je suggesties zijn nog altijd welkom via mijngedacht@tienenblauwgroenrood of per post: Leuvenselaan 56, 3300 Tienen.

Meer informatie vindt u op de website van BlauwGroenRood en Facebook