Opmerkingen bij oproep Storm/Elicio

05 Februari 2015

Opmerkingen bij oproep Storm/Elicio

Ik wil uit naam van Groen duidelijk stellen dat wij principieel voor windenergie zijn.

Wij willen ook ten volle meewerken aan een transitie, van fossiele en nucleaire energie naar hernieuwbare energie, waar windenergie een belangrijk deel van uitmaakt.

 

Wij beseffen dat windturbines een zware landschappelijke impact hebben.

Toch vinden wij deze absoluut te prefereren boven de risico's van nucleaire installaties en afvalverwerking, en boven het fijn stof en de bijdrage tot de opwarming van de aarde van klassieke elektriciteitscentrales op steenkool, aardgas of olie.

Niet in het minst omdat hernieuwbare energie de last legt bij de huidige generatie van gebruikers.

Nucleaire en fossiele energie legt de last bij de toekomstige generaties, die er wellicht geen gebruik meer van zullen kunnen maken, gezien de wereldwijde voorraden.

 

Wij willen wel duidelijk stellen dat windturbines niet eender waar kunnen ingeplant worden.

Er moet grondig bekeken worden welke impact ze hebben op de flora en (vooral) fauna.

We denken bij de huidige inplanting bijvoorbeeld aan de vleermuizen en (akker-)vogels.

Ook de visuele impact is niet te onderschatten en vraagt wat meer studie, opdat er echt rekening gehouden wordt met het reliëf (golvend valleilandschap) en het geheel van het park geen rommeltje wordt.

 

Overlast voor de mens (geluid, slagschaduw) moet zoveel mogelijk beperkt worden, al is het maar om het draagvlak voor windenergie niet te verkleinen.

In die zin zijn bepaalde redeneringen, die we in vorige dossiers zagen opduiken, niet verdedigbaar, bij voorbeeld:

- omdat een woning rolluiken heeft, zou de slagschaduw niet meer relevant zijn.

- achterzijde van een woning zou inzake slagschaduw niet relevant zijn.

- aansluitende tuinen en terrassen moeten mee in rekening gebracht worden.

- Niet alleen de overheersende windrichting moet in acht genomen worden.

 

Eerlijke communicatie is ook cruciaal. De visualisaties die momenteel ter beschikking staan voldoen inzake niet.

Het ware beter de turbines in Google Earth te brengen, zodat iedereen kan bekijken wat de reële impact is, gezien vanaf zijn woning.

Wij vragen een echte coöperatieve (geen achtergestelde lening), zodat de gemeenschap zekerheid heeft dat er, naast winst, ook gekeken wordt naar wat het beste is voor de gemeenschap.

Bijvoorbeeld:

- dat bij de aanbesteding van de turbines er niet enkel gekeken wordt naar de verhouding prijs/rendement,

maar ook naar andere factoren (kwaliteit,geluidsprestaties, ecologische voetafdruk, levensduurte ).

- Dat wat de inplanting betreft, er zoveel mogelijk wordt ingepland op grond van de gemeenschap (OCMW, stad, AGB, in tweede instantie kerkfabrieken).

Wat ons betreft zijn er ook garanties nodig betreffende kapitaal voor afbraak, indien een faillissement zou optreden (ook indien dit gebeurt op een minder  interessant moment, bijvoorbeeld wanneer de turbines bijna afgeschreven zijn).