Opvolging vestigingsvoorwaarden Grijpen gevraagd

26 Oktober 2012

Tom Roovers, gemeenteraadslid voor Groen: "Ik ben zelf zaakvoerder en me zeer bewust van de moeilijke economische tijden.Ik vind het dan ook jammer dat de schaarse industriegrond wordt ingevuld met bedrijven die er niet thuishoren, en dat de Stad Tienen, noch de POM, initiatief nemen om subsidies aan te vragen voor een duurzaam parkmanagement."Hieronder leest u zijn mondelinge vraag op de gemeenteraad van oktober. Op de commissie 'economie' vroeg ik eind februari naar de vestigingsvoorwaarden in industrieterrein Tienen-Grijpen. Schepen Loozen antwoordde me: "Elk bedrijf dat er nu gevestigd is, heeft de goedkeuring van het directiecomité van de POM Vlaams-Brabant en voldoet aan de vestigingsvoorwaarden."

Nazicht van de officiële voorwaarden bleek dit tegen te spreken. Op het sociaal congres van het ACV in de Raadszaal zei de directeur van de POM trouwens zelf dat er in Tienen-Grijpen "calamiteiten" gebeurd waren.

De afgelopen maanden heb ik dit wat nader onderzocht. Minstens 6 bedrijven halen de (lage) tewerkstellingsnorm niet. Twee bedrijven zijn recent failliet gegaan, maar op twee andere percelen is er geen teken van leven te bespeuren. In de vestigings-voorwaarden staat o.a. dat er geen commerciële showrooms mogen zijn, dat er geen opslag in open lucht is toegelaten, dat er geen gebruikte voertuigen mogen opgeslagen worden, dat groenzones moeten ingericht worden met inheems laag- en hoogstammig groen. Het is duidelijk dat vele bedrijven hier niet aan voldoen.

Ik wil geen steen gooien naar bedrijven in economisch moeilijke tijden. De meeste zijn bonafide en oprecht bezig met duurzaam ondernemen. De meeste overtredingen hebben echter niets met de crisis te maken. Eens de terreinen verkocht waren, is er gewoon geen werk gemaakt van de opvolging, noch door de stad, noch door de POM.  De voorwaarden, die door de Tiense gemeenteraad bekrachtigd zijn, blijken in de praktijk dode letter.

Nu, met de nieuwe Feed Food Health Campus is men de goede weg ingeslagen. Men wil duurzame bedrijven aantrekken, op een ecologisch ingerichte site, en er is een kwaliteitsbewaker aangesteld. Intussen wil men zo snel mogelijk werk maken van een volgend industriegebied (uitbreiding Soldatenveld). Maar welke garanties hebben we dat de goede voornemens geen dode letter blijven, zoals bij Tienen-Grijpen?

De provincie geeft sinds 2008 subsidies voor duurzaam parkmanagement van bestaande bedrijvenzones.  Noch Tienen, noch de POM deed tot nu toe hier beroep op. Sinds juni 2012 is de subsidieregeling versoepeld om ze aantrekkelijker te maken. Men wil tegemoet komen in de investeringen voor een duurzaam bedrijventerrein: transport, afvalbeheer, parkeerbeleid, groenbeheer, energie,? Investeringen die zichzelf terugbetalen.Ik reken erop dat de schepen of haar opvolger in de volgende legislatuur hier werk van maken.