Regionaal Landschap Zuid-Hageland hervormd, meer aandacht voor erfgoed en tuinen

19 December 2016

Regionaal Landschap Zuid-Hageland, een draak van een naam en bij het grote publiek niet echt geweten waar de organisatie voor staat. Maar iedereen krijgt tweemaal per jaar de Landschapskrant van deze vzw. Doet dit een belletje rinkelen? Dit verhaal legt de opdracht van de organisatie uit en is ook het vervolg op een belofte die ik een jaar geleden deed: berichten over de postjes van de mandatarissen van Groen Tienen. In dit geval echt een werk achter de schermen van ondergetekende. Afgelopen jaar was RLZH voor de stad Tienen een van de partners bij het ontwikkelen van de volkstuinen in Grimde, de hoogstamboomgaard en de educatieve buitenklas in de Viander, de uitbreiding van het wandelnetwerk Getevallei. Verder zie je hen nog opduiken bij campagnes rond onze koesterburen zoals de grauwe kiekendief, de geelgors en de eikelmuis.

De overheid werkt beleidsplannen uit maar heeft niet altijd de nodige kennis en middelen in huis om dit concreet te maken. Daarom wordt meestal samengewerkt met organisaties die deze expertise wel in huis hebben en speciaal opgericht zijn hiervoor. Zo werken de vzw's Regionale Landschappen (17 over heel Vlaanderen) samen met gemeenten, natuurverenigingen, wildbeheereenheden, landbouw-, recreatie- en erfgoedorganisaties. Doel is het streekeigen karakter te bewaren, natuurrecreatie en educatie uit te bouwen, te werken aan het behoud en beheer van de natuur.

Vanaf 2017 verandert er heel wat voor de vzw. Zo komen er nieuwe spelers bij: bosgroepen, een nieuwe poot tuinen en de poot erfgoed wordt uitgebreid. Dat resulteert in nieuwe statuten en een nieuw bestuur. Daarnaast wordt het logo van de Regionale Landschappen vervlochten met het provincielogo.

Maar ook de opdracht krijgt andere klemtonen. Zo komen (stads)tuinen, erfgoed en milieu op school meer in de kijker. Het takenpakket wordt daarmee uitgebreider, er worden nog meer overlegmomenten (lees vergadertijd) opgelegd.
Helaas staan daar niet de nodige middelen tegenover, integendeel. Om te kunnen werken zal er gezocht moeten worden naar andere inkomsten, zoals betaalde opdrachten.

Gelukkig zijn de medewerkers van RLZH enthousiaste mensen die met hart en ziel hun werk doen en voortdurend op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen.
Kom je een activiteit tegen waar het Regionaal Landschap bij betrokken is, aarzel dan niet om even kennis te maken met de organisatie en haar enthousiaste mensen.

Karin Struyf,
Afgevaardigde stad Tienen in de Raad van Bestuur van RLZH