Ruimte voor water: naar groenblauwe netwerken

23 Oktober 2021

Ruimte voor water: naar groenblauwe netwerken

Het noodweer van half juli maakte ons weer nederig. Tegen zo'n natuurgeweld kan je niets beginnen. Sommige situaties zijn extreem en kan je niet opvangen. Maar we weten dat zware buien die vroeger één keer in de twintig jaar voorkwamen, nu elke tien jaar voorkomen. En binnen enkele decennia om de vijf jaar. Dus moeten we daar nu al rekening mee houden in onze waterwerken. Daarom is er de Hydronautstudie opgemaakt.

Die geeft aan hoe de riolering werkt en waar er druk op het systeem komt. Samen met de provincie pakken we ook erosie concreet aan. Want grond die wegspoelt, zal in de gracht, beek of rivier neerslaan en de capaciteit daarvan verminderen. We leggen bufferbekkens aan, zodat het water van de velden niet meteen de straten inloopt en de riolering verzadigt. Zo werden in Kumtich pas twee bufferbekkens aangelegd. Ook aan de St-Genovevabeek en de Ranshovenbeek bekijken we met de waterloopbeheerder hoe bufferen daar concreet kan. Zelfs de Gete krijgt dit najaar al wat extra capaciteit door een aanleg van een meander  naast de Getestraat.

Grote rioleringsbuffer voor centrum nodig

Onder de Grote Markt steekt er nu een grote betonnen kuip als buffer voor het centrum. Eerder kwam ook al een open bufferzone op het Martelarenplein. Maar we zullen nog bijkomend moeten bufferen op het St-Jorisplein en op het laagste punt aan de Roosmolen. Projecten die in conflict komen met de ruimte die water nodig heeft, kunnen we niet meer vergunnen. Een groenblauw netwerk is de combinatie van natuur, weide of recreatie met waterbuffering. Dat is wel de juiste keuze.