Samen planten we meer dan 3.000 bomen in Tienen

05 November 2020

Samen planten we meer dan 3.000 bomen in Tienen

Onlangs werd het "Bomencharter" ondertekend door het College van Burgemeester en Schepenen.
Samen met andere steden en gemeenten belooft de stad om elk jaar heel wat bomen te planten.
In Tienen gaat het om 750 bomen per jaar gedurende 4 jaar, 3.000 in totaal.
Het gaat daarbij om nieuwe bomen en om bomen die dode of zieke exemplaren vervangen.

Groen maakt gelukkig
Op die manier staat het Bomencharter ook symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming.
Bomen en bossen zijn zo belangrijk voor een gezonde, klimaatvriendelijke, gezinsvriendelijke en biodiverse stad.
Ze zijn onze airco en geven ons schaduw bij steeds warmere zomers. Ze bieden voedsel en een nestplaats aan vogels en andere dieren.
Uit onderzoek blijkt ook dat groen in de buurt mensen gelukkiger maakt en ons aanzet tot bewegen.
We vergeten zo even ons jachtige leven...

Doe Mee!
Plant jij ook een boom? De stad en de Tienenaars zijn op zoek naar een stukje grond of een tuin om bomen te planten.
Misschien is er wel een plekje in jouw straat? We willen daarbij ook inzetten op mini-(speel)bosjes, en zelfs op echte bosuitbreidingsprojecten.

Meld je voorstellen aan de Dienst Leefmilieu ([email protected]), die alle voorstellen onderzoekt op hun haalbaarheid.
Maar vergeet ook niet je aanplantingen op privégrond aan de dienst bekend te maken, want dan tellen jouw bomen ook mee!