Sociale huisvesting is meer dan een hoop stenen verhuren

06 Mei 2016

Sociale huisvesting is meer dan een hoop stenen verhuren

Mensen in nood die langskomen voor een betaalbare woning hebben meestal een heel verhaal. Een woning is vaak niet het enige probleem. Hen een ingewikkeld contract laten tekenen en hopen dat maandelijks de huur betaald wordt, is onvoldoende. De eerste stap die Huisvesting Tienen zette om sociale huurders beter te helpen was het inschakelen van de expertise van Riso Vlaams-Brabant. Samen onderzochten we vorig jaar de tevredenheid van de huurders over de woning, wijk en dienstverlening van Huisvesting Tienen. Uit de resultaten bleek dat ze een snellere opvolging willen bij herstellingen, meer betrokken willen worden bij de werking en een betere communicatie vragen.  

Ondertussen lanceerden we al enkele initiatieven: de Dag van de huurder, Buurtbabbels en een Huurderskrant.
Op de Dag van de huurder kunnen huurders aan gesprektafels hun ervaringen delen over thema's zoals herstellingen en onderhoud en hoe de maatschappij dit aan pakt, huurlasten en hoe de maatschappij omgaat met achterstallen. De dag kent een stijgend succes: dit jaar zakten 68 huurders af naar CC De Kruisboog tegenover 40 vorig jaar.
Met Buurtbabbels willen we het samenleven in de wijken versterken. Op 4 mei vond de eerste babbel plaats in Nieuw-Overlaar. Huurders waren er welkom voor een hapje, drankje en een informele babbel en konden er naast de maatschappij ook andere armoede- en welzijnsorganisaties ontmoeten. Nu zijn de buurtbabbels nog voor onze eigen huurders maar het is de bedoeling ze te verruimen naar een echte wijkwerking of aan te sluiten bij bestaande initiatieven. Dit jaar is er ook nog een buurtbabbel in de Jubileumlaan. Ander wijken volgen in 2017. (Onze Buurtbabbel heeft niets te maken met het ondertussen gelijkaardig benoemd initiatief van het stad.)
En enkele weken geleden is ook de eerste Huurderskrant verschenen. Een uitgave voor alle huurders van Huisvesting Tienen die tweemaal per jaar zal verschijnen.

 

Mijn idee? De samenwerking met Riso Vlaams-Brabant is vastgelegd in een driejarig contract. Nadien moet Huisvesting Tienen dit zelf rooien. Gelukkig zullen we tegen dan met een bijkomende aanwerving beroep kunnen doen op een heuse maatschappelijk medewerker. Huurders via het OCMW en Sociaal Verhuurkantoor (SVK) behoren tot dezelfde doelgroep van ons Huurderskrantje. Als meerdere schouders het initiatief dragen is het misschien een langer leven beschoren.
Idem voor de Buurtbabbels. Bedoeling is dat deze initiatieven verankerd worden en geen eenmalige gebeurtenissen blijven. Sociaal huren een gezicht en een stem geven neemt hopelijk ook heel wat vooroordelen en ergernissen weg bij de andere bewoners. Net als het uitzicht van sociale woningen of wijken. Je hoeft niet in één oogopslag te zien dat het sociale woningen zijn.

 

Karin Struyf
Voorzitter Huisvesting Tienen