Stad Tienen zet opnieuw “INL-ploegen” in

02 Maart 2016

Stad Tienen zet opnieuw “INL-ploegen” in

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg (INL) voert, na een afwezigheid van twee jaar, weer natuurbeheerwerken uit in Tienen. 'Intergemeentelijke natuur- en landschapsploegen (INL-ploeg) staan in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, poelen, bermen en hooilandjes en voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortbescherming. Zo dragen ze bij tot het behoud van de leefgebieden van de 'koesterburen' en de verbetering van de biodiversiteit', zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. 'Bovendien creëren we met INL-ploegen  sociale tewerkstelling in de natuursector'. 'Na twee jaar afwezigheid is er een massa werk in de holle wegen en houtkanten en aan de hagen en  knotwilgen in Tienen', zegt Tom Roovers, schepen van leefmilieu in

Tienen. 'Twee derden van het urenpakket van deze INL-ploeg zal besteed worden aan deze kleine landschapselementen. De rest van het INL-werk zal bestaan uit maaibeheer van bermen van voetwegen met inbegrip van afvoer van het maaisel'.

'Holle wegen en houtkanten vormen de groene aders van  de open ruimte want ze vormen de ecologische verbindingsfunctie voor planten en dieren. In landbouwgebieden zijn het de laatst overgebleven stroken waar er nog ruimte is voor natuur', zegt Nadine Rogiers van IGO.  'Met de inzet van de INL-ploeg zullen de vele waardevolle kleine landschapselementen in het Tiense weer het gepaste natuurgericht beheer krijgen'.

De provincie Vlaams-Brabant subsidieert IGO voor de organisatie van de INL-ploegen in het arrondissement Leuven. Met Tienen er terug bij zijn er nu 20 gemeenten die werken met INL-ploegen.