Stadsbestuur vindt de gemeenteraad overbodig !

25 Oktober 2013

Het sp.a en CD&V stadsbestuur in lopende zaken slaagde er na 9 maanden nog niet in de jaarrekening 2012, het meerjarenplan 2014-2019 en het budget ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraad van 26 september kondigde het stadsbestuur aan dat deze bespreking geagendeerd staat op de gemeenteraad van november.Het stadsbestuur zou zelfs met een "novemberverklaring" komen.

Omdat de beleidsplannen voor de komende legislatuur vervat zitten in het meerjarenplan 2014-2019 kijken de oppositiepartijen Groen, N-VA en Open VLD gretig uit naar deze novemberverklaring.

Reeds in april staken de oppositiepartijen Groen, N-VA en Open VLD  de hand uit naar de huidige sp.a en CD&V meerderheid om op een constructieve manier mee te werken aan het meerjarenplan van de stad. 

Bovendien lieten de oppositiepartijen Groen, N-VA en OpenVLD  het niet alleen met woorden, maar stelden ook  effectief daden.

Deze drie partijen werkten concrete voorstellen uit voor de huidige legislatuur en overhandigden deze aan het sp.a en CD&V stadsbestuur. 

De sp.a en CD&V meerderheid,  die dergelijke opbouwende oppositie blijkbaar niet gewoon is,  kon niet anders dan haar "visie" te verduidelijken.

Een visie die louter een opsomming was van wat men allemaal graag zou willen realiseren indien er geen budgettaire beperkingen zouden zijn.

Elke inwoner van Tienen weet intussen beter !

Dit sp.a en CD&V bestuur moet enorm besparen en dus hard snoeien in vele uitgaven door de Sinterklaaspolitiek die vele jaren werd gevoerd.

Sp.a en CD&V hebben deze problemen niet willen aanpakken voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

In tegenstelling tot de aangekondigde novemberverklaring vindt het huidige sp.a & CD&V college van burgemeester en schepenen het normaal om eerst aan de pers haar meerjarenplan en budget voor te stellen alvorens de discussie hierover in de gemeenteraad te voeren !

Deze coalitie herleidt de gemeenteraad hiermee tot een praatbarak.

Deze handelswijze getuigt van ongeziene grofheid, gebrek aan respect ten aanzien van alle gemeenteraadsleden en een aanfluiting van de democratische regels.

 

Tom Roovers                                   Johan Dewolfs                                 Bram Delvaux

Fractieleider Groen             Fractieleider N-VA               Fractieleider OpenVLD