STADSBOS NOG NIET VOOR DIRECT!

14 Juni 2011

Bernadette Stassens, gemeenteraadslid voor Groen! stelde op 27 mei een schriftelijke vraag aan de stad Tienen over mogelijke bebossing van terreinen en aanvraag van subsidies. Hierop kreeg zij op 6 juni een erg ontgoochelend antwoord van het bestuur.(beslissing college op 30 mei) Van de mogelijkheid om gebruik te maken van de Vlaamse subsidiëring voor aankoop van gronden voor bebossing maakte de stad alvast geen gebruik.

Van de verschillende voorstellen voor bebossing, aangereikt door de MAR(milieuadviesraad) nam de stad er enkele in overweging waarvan zij er voorlopig twee weerhoudt: uitbreiding van het Oudenbos in Oplinter en bebossen van percelen gelegen tussen de invalsweg, Mulkstraat en Getelaan. (bufferzone eigenlijk)

Hiervoor dienen de nodige onderhandelingen nog te gebeuren met de eigenaars. Na verwerving van de terreinen gaat het op deze laatste locatie om een 4-tal ha.

Het maken van een groene long in de Getevallei maakt echter in ieder geval deel uit van het masterplan voor de afbakening kleinstedelijk gebied Tienen en getuigt dus niet van een extra inspanning van de stad, aldus Bernadette Stassens.

Bovendien wordt de planning van een stadsbos(met paden en rustplaatsen) waarvan al jaren sprake, uitgesteld en zal dit besproken worden binnen het masterplan van de stationsomgeving dat naar uitvoering toe nog 10 à 15 jaren op zich kan laten wachten.

Weer uitstel dus volgens Groen!

Zal het lukken om het Vianderdomein binnenkort wat groener in te kleuren? We wachten hier ook nog op de beslissing van de bevoegde schepen, maar de geruchten klinken negatief.

De MAR en alle liefhebbers van groen in de stad blijven dus voorlopig op hun honger zitten.