Stationsomgeving: openbaar onderzoek

15 Juni 2015

Stationsomgeving: openbaar onderzoek

grootste deelhet

De stationsomgeving wordt volledig vernieuwd.

Op maandag 1 juni organiseerde de provincie Vlaams-Brabant een informatieavond over de plannen aan de stadszijde van de sporen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
Het van project bevindt zich aan de andere zijde van de sporen en maakt deel uit van een tweede RUP, dat later wordt opgestart.Karin Struyf en Tom Roovers gingen luisteren. Veel van de aanwezigen waren buurtbewoners, die zich vragen stelden bij de communicatie en de manier van werken van Infrabel en haar (onder-) aannemers. Een probleem waar ook de provincie en stad Tienen zich bewust van zijn, maar waar op korte termijn geen oplossing voor is. Infrabel zelf, de grootste partner in dit project, was overigens niet aanwezig.

Een overzicht van de plannen aan de stadszijde van de sporen:

  • In het westen wordt de bedrijvenzone aan de Colruyt uitgebreid over een deel van de pendelparking en ontsloten via de Grijpenwegstraat (waar nu de ingang voor Dreamland/Dreambaby is). De privéweg en garages langs de Zijdelingsestraat blijven behouden.
  • De pendelparking zal pas verdwijnen wanneer het parkeergebouw aan de andere zijde van de sporen gerealiseerd is.
  • De zone stationsomgeving behelst de rest van de pendelparking, waar woongebouwen kunnen komen die even hoog zijn als de aanpalende blokken. Verder maken ook het busstation, het station met plein en de postsite deel uit van deze gemengde zone. De postsite zal als eerste worden ontwikkeld. De gesprekken tussen de spoorwegen en een ontwikkelaar daarover zijn in volle gang. Zodra het RUP afgerond is kan dit van start.
  • Een kleine zone langs de sporen, langs de privéparking in de hoek van de Ijzerenwegstraat, wordt van openbaar nut omgezet naar woonzone om een logisch geheel te krijgen.

Groen had een vierde zone verwacht, met een overwegend groen karakter. Daarin zouden de spoorwegtaluds en het Martelarenplein (Steentjesplein of Pisteke) worden opgenomen, als groene verbinding naar de Kazerne en het stadspark. Dit was een duidelijk element in het oorspronkelijke masterplan, maar is niet in het RUP vastgelegd. De uitvoering daarvan zal dus afhangen van de goodwill van Infrabel en de toekomstige beslissingen van het Tiense stadsbestuur. 

Groen zal deze zone dan ook officieel aanvragen via het openbaar onderzoek, dat loopt tot 22 juli.Meer informatie vind je op de website van de stad Tienen.