Structurele onbestuurbaarheid: een stand van zaken.

13 April 2015

Structurele onbestuurbaarheid: een stand van zaken.

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over de stilstand waarin onze stad is terechtgekomen. Wij spraken onze hoop uit dat de schepenen hun mandaat ter beschikking zouden stellen, zodat een onmiddellijke doorstart mogelijk was. Helaas? In plaats daarvan zagen we nieuwe bondgenootschappen ontstaan. Eerdere verklaringen en beloftes betekenden niets meer, het dreigende verlies van een schepenmandaat bleek te verbinden wat voorheen onverbindbaar was. Een chronologie van de feiten.

Eind februari 2015

De structurele onbestuurbaarheid staat geagendeerd op de gemeenteraad.

Dit in eerste instantie door de sp.a, daarna in een aangevulde variante door Open VLD en Groen.

Hoewel schepen Partyka eerder op de dag tweette dat dit voorstel slechts 15 op de 31 stemmen zou krijgen, werd dit met 17 stemmen voor en 8 tegen goedgekeurd.

Die tegenstemmen, dat zijn er 6 van de CD&V-fractie, die op 18 december de coalitie opblies en prompt nieuwe coalitiegesprekken startte.
De twee andere tegenstemmen kwamen van oud-sp.a'er Soens, die graag van de gelegenheid gebruik maakte om zijn oude vriend Logist nog eens aan te pakken, en van (intussen ook oud-sp.a'er) schepen Grootjans. 'Dik tegen zijn goesting' kon hij niet anders dan alle gemaakte afspraken opblazen en met de CD&V mee tegen stemmen.

Diezelfde CD&V die Logist en Grootjans aanwezen als grote schuldigen van het falen van de coalitie. Begrijpe wie begrijpen kan!

 

De enige manier om structurele onbestuurbaarheid van de stad vast te stellen, is de procedure daartoe op te starten.

Toch blijft CD&V sinds bekend raakte dat zij uit de boot vallen, koppig zeggen dat zij nooit hebben beweerd dat Tienen onbestuurbaar zou zijn! Daar bestaat een woord voor?

 

20 maart 2015

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant komt langs in Tienen. Hij hoort de meerderheidspartijen om te kijken of er toch nog een verzoening mogelijk is.

Hij zal nu verslag uitbrengen bij minister van Binnenlands Bestuur Homans, die dan de gemeenteraad in kennis zal brengen van haar besluit.

 

26 maart 2015

Als reactie op zijn demarche zet de sp.a Grootjans officieel uit de partij.

CD&V en NV-A leggen een technisch budget voor aan de gemeenteraad. Dit om te vermijden dat de stad moet werken met voorlopige twaalfden.

Het is inderdaad moeilijk werken voor de stadsdiensten met voorlopige twaalfden. Je kan immers niets plannen op lange termijn, omdat je maar over een gedeeltelijk budget beschikt.

 

Maar: alle gemeenten waarin de procedure rond structurele onbestuurbaarheid loopt, werken met voorlopige twaalfden.

Logisch, want het goedkeuren van een budget wijst volgens de Raad van State op bestuurbaarheid. Wat meteen de reden is waarom CD&V dit heeft geagendeerd.
En uiteraard de reden waarom sp.a, Open VLD en Groen tegen stemden. Door het technisch budget goed te keuren zou Tienen immers nog veel langer blijven stilstaan!

 

Als CD&V echt bekommerd zou zijn om het welzijn van het personeel en de burgers van Tienen, hadden de schepenen afstand van hun mandaat kunnen nemen. Zoals wij al zes weken geleden vroegen.

Helaas blijven ze liever zitten, hoewel er geen coalitie meer bestaat.
De enigen die voor stemden waren dan ook de partijen die het punt hadden geagendeerd.

 

En verder
Wanneer minister Homans de structurele onbestuurbaarheid aanvaardt, kan er worden overgegaan tot de ontbinding van het college en de installatie van een nieuw bestuur.

 

Kans bestaat dat de schepenen die hun mandaat verliezen naar de Raad van State trekken.
 

Maar wie gaat daar beter van worden? Alvast niet de Tienenaar!

 

Tom Roovers, gemeenteraadslid