Toekomst van het Vianderdomein (alweer) onzeker

05 Februari 2014

Toekomst van het Vianderdomein (alweer) onzeker

Het schepencollege heeft voor de tweede keer in enkele jaren tijd de uitbatingsconcessie van het Vianderdomein verbroken. Groen zegt: 'Tijd voor een echte nieuwe start!'  Historiek:  In haar beginjaren, tussen 1935 en 1950, waren de 'Viandra Baden' de trots van Tienen.  Toen het domein in verval raakte, kocht Stad Tienen het uiteindelijk aan (in 1976). De socialisten (toen nog BSP) pakten in hun verkiezingscampagne uit met grootse plannen voor het domein. Deze werden echter nooit uitgevoerd. Pas zes jaar later opende het domein terug, in het beheer van de TFC (Tiense Fishing Club). Na heel wat perikelen en verwijten heen en weer, werd die concessie verbroken in 2009. Pas in 2012 werd een nieuwe concessie afgesloten.   

Groen heeft zich het lot van 'de Viandra', het enige recreatiedomein in Groot-Tienen die naam waardig, steeds aangetrokken. Wij zagen hier mogelijkheden voor goedkope verblijfsrecreatie en voor het tekort aan kwalitatieve, groene openbare ruimte in Tienen. 

Wij deden constructieve voorstellen, zoals het aanleggen van een zwemvijver, het aanvragen van subsidies voor trekkershutten, het openstellen voor schaatsen gedurende strenge winters. Wij protesteerden tegen het verdwijnen van het Geboortebos, dat een meerwaarde aan het domein kon bieden. 

In juli klaagde Groen nog aan dat het Vianderdomein er onverzorgd bijlag.  Ongeschoren heggen, zwerfvuil alom en de cafetaria was nog steeds niet geopend. Het contrast met de feestelijke heropening, luttele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, kon niet groter zijn.

Schepen Grootjans zag toen een geschikt moment om uit te pakken met vuurwerk en feestelijkheden. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen trok hij dit dossier naar zich toe, maar de geschiktmakingswerken, waartoe de stad zich had verbonden, bleven uit.

Zo duurde het tot februari 2013 eer de dakwerken van het cafetaria werden afgerond. De pleister- en elektriciteitswerken waren in juli nog steeds niet voltooid. 

Zo ging het Viandradomein haar tweede zomer in zonder volwaardig cafetaria, maar met een groeiend dispuut tussen de stad en de uitbater over de verantwoordelijkheden en de te betalen vergoedingen. 

Dit resulteert nu in een verbreking van de overeenkomst. 

Groen wil geen overloze discussie over bij wie de schuld ligt. Wij willen kijken naar de toekomst, en deze tegenslag ombuigen in een opportuniteit. 

Wij stellen voor om dit domein zoals voorheen onder te brengen bij de schepen van Recreatie, Sport en Jeugd (Bergé), wat ons logisch lijkt, gezien de functie en de gebruikers.  

Wij stellen voor om in die gemeenteraadscommissie (eindelijk) een open en constructief debat te voeren over de mogelijkheden en wenselijkheden, zodat 'onze Viandra' met de zomer van 2014 een mooie herstart kan krijgen.    

Tom Roovers, 

4 februari 2014