uit de gemeenteraad van februari/maart

03 April 2012

Een overzicht van de grote en kleine punten uit de gemeenteraad van 2 maart:(tussenkomsten door Groen-raadslid Tom Roovers)

? TOEGANKELIJKHEID - In de vorige gemeenteraadscommissie kaartte ik de
onbereikbaarheid aan van het stadsplan aan het zwembad. Een haag zorgt ervoor
dat het plan niet leesbaar is zonder stuntwerk. De schepen nam contact op met
de technische dienst om dit te verhelpen. Op mijn vraag om dit eens na te gaan
voor alle openbare informatieborden werd niet echt gevolg gegeven. Wij zullen dit
dus zelf opvolgen. Als U dergelijke situaties kent, aarzel niet om mij te
contacteren!

? ARENA - Ik vroeg in de vorige commissie naar de planning i.v.m. de pleinaanleg van het Arenaproject.
Volgens de burgemeester was er een bouwvergunning aangevraagd. Ik keek deze in. Van de in 2006 beloofde 'Groene theatertuin' blijft niet veel over: 5 armzalige boompjes. Dit terwijl de Milieu Adviesraad al jaren streeft naar nieuwe 'groene hoekjes' in de stad. Ik kaartte dit aan, kreeg weinig bijval bij de burgemeester, maar de schepen van milieu zag hier wel een punt.

? WINDMOLENS - Ik vroeg bij de schepenen van milieu en ruimtelijke ordening naar het standpunt i.v.m. windmolens. Men wacht het openbaar onderzoek af. Vreemd dat er geen standpunt is, terwijl de burgemeester in 2009 zelf met een plan voor 80 (later 20) windmolens afkwam!

? MINDERVALIDENPARKEERPLAATS- De gemeenteraad moet zich vaak uitspreken over het creëren van parkeerplaatsen voor mindervaliden. Ik vraag of er een vaste, wettelijke reglementering is voor het aanbrengen van de wegsignalisatie. Ik haal een concreet voorbeeld aan van een parkeerplaats in de Delportestraat, die niet duidelijk is aangegeven. Het lijkt me aangewezen dat hier een zo groot mogelijke conformiteit zou zijn.

? VLIEGPLEINWEG- Deze weg wordt gebruikt door grondeigenaars aldaar, maar blijkt plots afgesloten te zijn door Defensie o.w.v. vandalisme aan het oude militaire vliegveld. Er moet toch een oplossing komen?

? MARTELARENPLEIN- Hier werden 5 dikke bomen gerooid door de stadsdiensten. Op mijn vraag of hier een vergunning voor werd afgeleverd, antwoord de schepen: "dat zal wel." Ik volg dit op.

? BUDGET- De Stad nam deel aan een pilootproject betreffende gemeentefinanciën. Door dit nieuwe systeem is vergelijking met vroeger onmogelijk. Het zou transparanter moeten zijn, maar dat is het allerminst. Het zou moeten vertrekken vanuit een beleid, maar op de commissies blijkt dat de schepenen geen beleid bepaald hebben: iedereen heeft zich gewoon afgevraagd of zijn/haar budget niet verkleind is. Omwille van het gebrek aan transparantie, en omdat in de concrete beleidspunten geen spoor van duurzaam beheer, energiebezuiniging of Kyotoplan te vinden is, stem ik overtuigd en gemotiveerd tegen.

? HERAANLEG VESTEN- De discussie over de aanpak is stevig. De schepen stelt dat raadsleden de heraanleg niet noodzakelijk vinden en vraagt of er eerst doden moeten vallen. Ik geef mijn visie: "als in 2004 blijkt dat er veel ongevallen op de Vesten gebeuren en dat er 'zwarte punten' zijn, waarom heeft men intussen de maximumsnelheid niet verlaagd?" / "Heraanleg is geen garantie voor verbetering: kijk naar het rond punt aan de Hannuitsesteenweg" / "Houden de verkeersstudies (die elkaar blijkbaar tegenspreken) rekening met het bietenseizoen? En met toekomstige ontwikkelingen?". Groen blijft ongerust over deze 'groene boulevard': het woord groen wordt zo vaak ten onrechte gebruikt om iets te verkopen: zie de theatertuin waarover ik hierboven sprak. We wachten ongeduldig op plannen.

? GRIJPEN- Naar aanleiding van de overdracht van wegenis en buffers op bedrijventerrein Grijpen naar het openbaar domein, vraag ik of de vestigingsvoorwaarden hier nog recent zijn aangepast, want volgens de teksten die ik heb voldoen een aantal bedrijven niet. De schepen fulmineert en legt me woorden in de mond. Reden genoeg dus om hier in de toekomst dieper op in te gaan...

? STADSCENTRUM- Ik vraag of de schepen op de hoogte is van de (nakend of afgesloten) verkoop van de gronden van de Via-school aan de Broekstraat en de Ooievaarstraat. Dit blijkt niet het geval. Ik geef aan dat de ligging van de schoolterreinen in de Broekstraat cruciaal kan zijn om het Arenaproject met de Grote Markt te verbinden via de Galerij ten Steen.

GROEN-gemeenteraadslid Tom Roovers
[email protected]
0479 213460