Uit de gemeenteraad van juni

05 December 2012

Een overzicht van de grote en kleine punten uit de gemeenteraad van 28 juni: (tussenkomsten door Groen-raadslid Tom Roovers)? GALLIC- Er is geen bufferzone tussen de bedrijven aan de Gallicstraat en de woningen aan de overkant van de straat. Een bedrijf veroorzaakt lawaaihinder door (ook 's zondags) te werken met open poort. Ik vraag naar de vestigingsvoorwaarden. Heeft het bedrijf een milieuvergunning (nodig)? De schepen laat dit nakijken.

? WERKMANSSTEEG- Ik vraag aan schepen Rens en aan de burgemeester naar dit project, dat door de Stad werd geweigerd, maar door de deputatie in beroep werd vergund. Blijkbaar is de stad haar zaak niet gaan bepleiten bij de deputatie. Ik vind dit hypocriet: als men als stad vind dat dat geen goed project is, moet je toch je visie verdedigen in beroep?

? BIOGENERATOR- Ik hoorde dat de ambitieuze plannen voor een groene campus serieus zijn teruggeschroefd en dat de Biogenerator geen warmtenet zou krijgen. Klopt dit? Ik krijg van schepen Loozen enkel te horen dat ik mijn vraag moet richten aan de nv Biogenerator.

? BEGROTINGSWIJZIGING- Er is sprake van een verminderd krediet voor onderhoud van beschermde gebouwen. Ik vraag op de commissie patrimonium waarop dit betrekking heeft, maar men kan me niet antwoorden. Antwoord volgt.

? GRENSSTRAAT- De gemeenteraad wordt gevraagd o verkeersborden toe te staan, maar de helft staat er al. Iklaat er foto's van zien aan de burgemeester. Ik geef ook mee dat de borden nu genegeerd worden. Er zou een tractorsluis komen.

? PAND STOCKMANS- Op een terrein, gelegen tussen de Viaductstraat en de Avendorenstraat, en grenzend aan het Martelarenplein, is een projectontwikkelaar van plan om in tweede en derde orde appartementen te bouwen. Ik ben de plannen gaan inkijken en vind dit programma veel te zwaar voor deze site. Schepen Rens is het hiermee eens en zegt dat de plannen zo niet zullen goedgekeurd worden. Ik zal zelf ook bezwaar indienen.

? ARENA- De overeenkomst met de privépartner wordt opgeblazen. Ik vind dat de stad onvoldoende van zich afbijt en vraag naar harde argumenten en cijfers. Zie ook mijn tussenkomst op de gemeenteraad, waarbij ik Arena-plus voorstel (ook in bijlage).

? GROENE STROOM- Ik heb goed geteld: binnenkort is het tijd om een nieuw leveringscontract voor elektriciteit af te sluiten. Dat moet beter dan de 10% groene stroom die we nu hebben. Tijd voor een stap richting duurzaamheid. De sp-a moedigt burgers via samenstroom aan om over te stappen naar groene stroom, tijd om eindelijk zelf het goede voorbeeld te geven. Tussenkomst in de gemeenteraad: zie pdf in bijlage.

GROEN-gemeenteraadslid Tom Roovers[email protected]0479 213460