uit de gemeenteraad van maart

04 April 2012

Een overzicht van de grote en kleine punten uit de gemeenteraad van 29 maart: (tussenkomsten door Groen-raadslid Tom Roovers)? ARENA - Naar aanleiding van de bouwaanvraag voor de pleinaanleg van het Arena-project roep ik opnieuw op om een kwaliatieve groeninvulling te voorzien. Bovendien merk ik op dat er geen fietsenstalling is voorzien aan een vrijetijdscentrum met tekenacademie en jeugdcentrum!Daar wordt wel snel nota van gemaakt.

? WINDMOLENS - De schepenen willen nog geen standpunt innemen. Ik geef aan dat het aangewezen zou zijn dat het Vlaams Gewest geschikte locaties voor windenergie opgeeft, en dat dit mij een taak lijkt voor ons Vlaams parlementslid (zijnde de burgemeester).

? VLIEGPLEINWEG- Deze weg wordt gebruikt door grondeigenaars aldaar, maar blijkt plots afgesloten te zijn door Defensie o.w.v. vandalisme aan het oude militaire vliegveld. Defensie zou een soort van 'chicane' aanleggen om ongewenst verkeer te weren.

? MARTELARENPLEIN- Hier werden 5 dikke bomen gerooid door de stadsdiensten. Op mijn vraag of hier een vergunning voor werd afgeleverd, antwoordde schepen Soens in de vorige commissie: "dat zal wel." Niet dus: er werd geen kapvergunning aangevraagd. Het gaat ook niet om de wildgroei aan de inrit van de Goossensvest, maar om 5 alleenstaande hoogstammen langs de speeltuin. De schepen stelt dat het de bedoeling is om bij kappen steeds over te gaan tot herplanting van grote, inheemse vervangbomen. Ik stel ook nog een vraag naar zwerfvuil in de spoorwegberm. Dit is zichtbaar van op de openbare weg, en is vanop die weg over de draadafsluiting gegooid, maar aan wie moet dit gemeld worden? Volgens de schepen wordt dit regelmatig geruimd door de NMBS.

? GRIJPEN- Volgens het verslag van de vorige commissie voldoen alle bedrijven hier aan de vestigingsvoorwaarden. Ik heb deze intussen ontvangen en dit klopt niet, ook volgens de POM zelf. Ik zal enkele vragen en opmerkingen schriftelijk overmaken aan de schepen.

? WULMERSUM- Ik vraag hoe een fietser zich moet begeven tussen Wulmersum en Meer. Jos Hermans antwoord dat de heraanleg is gebeurd met Europese subsidie omwille van de fietsvriendelijkheid. Toch stelt hij zich zelf vragen bij het concreet gebruik van deze weg door fietsers. Zij moeten immers steeds slalommen en kruisen hierbij een goot.

? MEER- Bewoners gebruiken hier de stoep als privé-parkeerplaats. De wijkagent wordt gevraagd om dit te bekijken.

? BOST- Aan de wijkschool wordt te snel gereden en fout geparkeerd. Hier wordt extra controle beloofd.Tussen de school en het centrum ligt het vol hondenpoep. Dit ligt blijkbaar op een populair traject voor honden en baasjes. Hier worden twee nieuwe vuilbakjes geplaatst.

? STADSPARK- Omwille van vandalisme en sluikstorten wil men het stadspark afsluiten van zonsondergang tot zonsopgang. Dit betekent dat in de winter je vanaf half vijf strafbaar bent. Dan mag je er niet meer wandelen met de hond, niet meer doorsteken op weg naar huis of station. Ik stem tegen (samen met raadslid Boekaerts van sp-a!), want ik vind dat je het probleem, dat zich evengoed overdag voordoet, niet oplost maar hoogstens verplaatst, en dat de gewone man er de dupe van is. Bovendien geeft het stadspark toegang tot heel wat privégarages en parkings. Hiervoor wordt geen oplossing gegeven.

GROEN-gemeenteraadslid Tom Roovers[email protected]0479 213460