Uit de gemeenteraad van november

06 December 2012

Een overzicht van de grote en kleine punten uit de gemeenteraad van 29 november: (tussenkomsten door Groen-raadslid Tom Roovers)? INTEGRATIEBELEIDSPLAN- Op het nippertje komt dit plan op de gemeenteraad, een dag voor het moet ingediend worden bij de Vlaamse gemeenschap, zodat we subsidies kunnen bekomen. In de meerjarenplanning lees ik dat de eigen middelen vervolgens worden afgebouwd. En dat terwijl de schepen in haar inleiding zei dat het 5 voor 12 was! Moeten we dan geen tandje bijsteken, in plaats van enkel de bestaande initiatieven op te sommen in een beleidsplan, vraag ik? Antwoord: het integratiebeleidsplan hoeft geen extra kost te zijn (?)

? SITE OUDE POST- Ik vraag nog maar eens naar de stand van zaken, maar schepen Rens heeft er geen zicht op. (later krijg ik wel een reactie: het Plan-MER van het PRUP heeft vertraging opgelopen, er zou een openbaar onderzoek komen vanaf mei 2013 - de opdracht van de postsite zelf zou eind 2013 gegund worden)

? ARENA- Stad Tienen grijpt dus effectief naast een conceptsubsidie van 50.000 Euro voor het Arena-project. Ik lees het juryrapport, de score was slechts op één punt ondermaats: "er zijn geen nieuwe kansen of impulsen". Was er in het aanvraagdossier dan geen verwijzing naar de optie van de Via-gronden in de Broekstraat, zoals in het voorstel van Groen (Arena-plus)? Dat is toch een nieuwe kans? Helaas. Maar geen probleem: volgens het rapport hebben we genoeg kwaliteit in huis om zelf het concept te herwerken. Als je dat pas weet wanneer iemand anders u dat zegt, lijkt me dat niet echt geruststellend...

? VERKOOP PERCEEL GROND- De verkoop van een stukje grond komt wel vaker op de agenda. Maar hier is iets bijzonders aan de hand: de verkoop gebeurt op vraag van een aanpalende eigenaar die zijn tuin wil vergroten. Begrijpelijk. Maar de kost werd bepaald op een belachelijke 500 Euro voor anderhalve are! Is dat de prijs die men wil geven als men binnenkort tuinen gaat onteigenen voor de noordelijke ring? Volgens de gemiddelde prijzen voor bouwgrond in Tienen moet dit eerder 18.000 Euro zijn! En daar stopt het niet: omdat die kostprijs zo laag is, en het percentage erop onvoldoende zal zijn om de notariskosten te dekken, zal de stad nog geld moeten toesteken. Is dat goed bestuur? Nog los hiervan vond ik het niet zinvol om dit stuk, ter hoogte van de verbinding tussen binnenstad en Vianderdomein, op te delen en een ongelijkgrondse doorsteek voor komende generaties onmogelijk te maken. Ik stemde als enige tegen. Wie had het dossier nog ingekeken, vraag ik me af?

? PAND STOCKMANS- schepen Rens liet me weten dat het niet gebruikelijk is om de visie van de Stad te verdedigen wanneer iemand tegen een weigering door de stad in beroep gaat bij de deputatie. Ik vind dat onbegrijpelijk ...

? HERAANPLANTINGEN- In de Anemonenlaan zijn alle bomen gerooid op een helling tegenover het geboortebos. Dit zou door IGO gebeurd zijn, maar ik krijg geen bevestiging: niemand weet van iets (later krijg ik te horen dat het perceel eigendom is van het OCMW en dat de opdracht tot rooien van daar kwam). Er zijn bomen bij met een stamdoorsnede van 1 meter. Er is geen kapvergunning, maar zelfs een stedenbouwkundige vergunning nodig voor zo'n hoogstammen! Op de dienst leefmilieu blijkt de bestelling van plantgoed niet door te gaan wegens geen kredieten meer (later bleek dat de voorziene kredieten geschrapt waren!). Ik kaart op de gemeenteraad dit gebrek aan beleid aan en geef nog andere voorbeelden: door de stad gekapte bomen op het Martelarenplein, een mysterieus verdwenen boom in de Leuvensestraat; het Anemoon-project, waar "de meest waardevolle bomen" van het Geboortebos gingen behouden blijven, maar waar nu "bosloftkavels" zonder boom blijken te bestaan, en "boomgaardwoningen" in een zone waar geen boompje meer te zien is. Volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur is de open ruimte in Tienen de laatste 10 jaar met 5% gedaald! Dat betekent 300 ha die werd volgebouwd! Burgemeester Logist (tegenwoordig ook schepen van leefmilieu) stelt dat men er vanaf nu beter op zal toezien. Waar hebben we dat nog gehoord? Nog een voorbeeldje: de uitbreiding van het Oudenbos in Oplinter staat sinds 1994 in het GNOP (Gemeentelijk Natuur Ontwikkelings Plan) en later in het Ruimtelijk Structuurplan. Tot op vandaag is er niets gebeurd. Er is de laatste 5 jaar zelfs geen milieubeleidsplan geweest. Dàt is de realiteit!

GROEN-gemeenteraadslid Tom Roovers

[email protected]

0479 213460