Uit de gemeenteraad van oktober

05 December 2012

Een overzicht van de grote en kleine punten uit de gemeenteraad van 25 oktober: (de gemeenteraad van 27 september werd geannuleerd - dat had uiteraard niets te maken met de verkiezingen op 14 oktober ...) (tussenkomsten door Groen-raadslid Tom Roovers)

? HOEGAARDENSTRAAT- Het verkeersbord naar de Driemolenstraat (verboden in te rijden) is amper zichtbaar, komende van de kant van de Goossensvest.

? HERFST- Ik vraag om maatregelen om de bladeren te ruimen. Op voet- en fietspaden is een hoop bladeren gevaarlijk glad. De burgemeester zegt dat er ploegen zich mee bezig houden. Ik hoorde nochtans dat het budget voor de groendienst van Blankendale op zou zijn. Dat blijkt te kloppen. Ik vraag of de draadkorven, waar burgers de bladeren in konden verzamelen, niet kunnen heringevoerd worden. Deze werden echter gebruikt om allerlei ander afval in te steken. En wat is dan nu de oplossing? ... niets.

? BIJEN- Ik vraag aan schepen Rens waarom de aanvraag voor een bijenhal werd geweigerd. Ze antwoordt dat men schrik had voor overlast in een kleine stadstuin. Er werd contact opgenomen met Leuven, waar men ook geen bijenhal heeft vergund. Ik vraag om dit toch wat breder aan te pakken; er is een probleem met onze bijenpopulatie, er zijn subsidies voor bloemenweides en als een particulier iets wil doen, wordt ze tegengehouden... Bijen zijn geen wespen, de kans op overlast is zeer beperkt en men moet niet kijken naar de grootte van dat tuintje, bijen gebruiken de derde dimensie en hebben een radius van ettelijke kilometers. Er worden bijen gehouden op daken in steden (bvb. de Vooruit in Gent)

? MARTELARENPLEIN- Op de dienst leefmilieu vraag ik naar de heraanplanting van gerooide bomen. Men is net bezig met een bestelling van plantgoed hiervoor.

? BEGROTINGSWIJZIGING- De vermindering van kredieten (zie juni) zou te maken hebben met het inzetten van IGO-ploegen voor bepaalde werken.

? ARENA- Er zou een antwoord binnen zijn van de Vlaamse Regering betreffende de aangevraagde conceptsubsidie voor het Arena-project. In de commissie gaf schepen Partyka aan dat zo'n subsidie ook z'n nadelen heeft. Dat was al een hint: wellicht grijpen we ernaast. Op de gemeenteraad vraag ik hier opnieuw naar, maar "het is aan het schepencollege om dit eerst te bespreken". Er naast dus.

? GRENSSTRAAT- De gemeenteraad wordt gevraagd om verkeersborden toe te staan, maar de helft staat er al. Ik laat er foto's van zien aan de burgemeester. Ik geef ook mee dat de borden nu genegeerd worden. Er zou een tractorsluis komen.

? PAND STOCKMANS- In opvolging van mijn vorige tussenkomst op de commissie ruimtelijke ordening: de aanvrager is in beroep gegaan. Ik vraag dat de Stad deze keer wat meer moeite zou doen om haar visie te bepleiten, en vraagt om gehoord te worden door de deputatie in deze beroepsprocedure.

? GROENE STROOM- In de vakantie heeft het schepencollege de modaliteiten voor elektriciteitsleveringen goedgekeurd. De 10% groene stroom is 20% geworden, geen 100% zoals ik gevraagd had. Tienen hangt weer aan de staart van het peleton. Waar blijft dat duurzaamheidsbeleid?

? VESTIGINGSVOORWAARDEN GRIJPEN- Ik had al lang een tussenkomst over deze materie gepland, maar steeds stond er een zwaar punt op de agenda dat de aandacht hiervan zou afleiden (herinrichting Vesten, Budget, ...). Op de gemeenteraad interpelleer ik schepen Loozen over haar bewering dat alle bedrijven op Grijpen voldoen aan de voorwaarden. Ik wil geen boeman zijn - ik ben zelf zelfstandige - maar je moet toch de slechte leerlingen bij de les durven houden? Lees hier mijn tussenkomst.

GROEN-gemeenteraadslid Tom Roovers

[email protected]

0479 213460