Waar is de voorbeeldfunctie van de provinciale overheid in gebruik van duurzame bouwmaterialen?

29 November 2010

In een samenwerkingsovereenkomst tussen Vlaams Gewest en Provincie en anderzijds tussen Provincie en gemeenten is er sprake van milieudoelstellingen als: duurzaam aankoopbeleid, screenen van lastenboeken en milieuverantwoord productengebruik.Mooie woorden maar enkel op papier.Bernadette Stassens, Groen! Provincieraadslid, volgt dit thema van nabij op.Zij acht de praktijk totaal anders dan verwacht.Bij verbouwingen of verfraaiingwerken wordt de dienst leefmilieu nog niet geconsulteerd voor wat betreft gebruik van ecologische bouwmaterialen in de lastenboeken. Laatst deed Bernadette nog eens een oproep om voor de schilderwerken van een onthaalbureau "natuurverf" te gebruiken in plaats van wateroplosbare synthetische verf. In de "geschriften" vermeldt de provincie in navolging van de Vlaamse Overheid trouwens als aan te bevelen verf:de natuurverf.Verstomming alom in de commissie over wat het provincieraadslid daarbij dan wel bedoelde, waar een omschrijving te vinden is van dit product en uiteindelijk hoe in het lastenboek deze eis te vermelden én te laten uitvoeren door een aannemer.Begrijpbaar vindt Bernadette als men weet dat ons land nog steeds geen omschrijving heeft voor "natuurverf", de senaat enkele jaren geleden een onderzoeksbureau aanstelde om deze klus te klaren, maar uiteindelijk het onderzoek ? onder vermoedelijke druk van de grote chemische industrie- werd gestopt. Momenteel werkt OVAM enkel aan een "producttest" waarbij overheden op de website terecht kunnen voor het overnemen van "ecologische criteria" voor verf. Hoe moeilijk het ook is om de weg te zoeken en te vinden in de wereld van de ecologische bouwmaterialen, wie gemotiveerd is, wordt beloond.De alternatieven lonen de moeite. Bernadette Stassens .be0495/ 41 5002bernadette.stassens@skynet