Waarheen met Suikerrock?

28 Juli 2010

Naar aanleiding van enkele kritische berichten op de blog van "Gazet van Tienen" postte Bernadette Stassens een reactie die hier wordt weergegeven.   Suikerrock is een goede zaak voor onze stad, maar er is te weinig transparantie over de (financiële) inbreng van stad Tienen. Wij zullen via de gemeenteraad hierover een discussie op gang brengen...

 

Beste kritische inwoners van Tienen

En dit is positief bedoeld natuurlijk!

Ik heb zowat heel de discussie omtrent het gebeuren suikerrock gevolgd. Zelf ben ik gemeenteraadslid voor Groen! en ben ik al jàren bekommerd om de evolutie van dit festival dat inderdaad minder en minder ten dienste staat van de gewone Tiense inwoner. Deels door het concept, deels door de inkomprijs die er gevraagd wordt.

Van toen ik in de OCMW-raad zat heb ik dit geluid laten horen maar toen kreeg ik geen steun van andere partijen en keek men mij aan met grote verontwaardigde ogen.

Inderdaad, in den beginne was Suikerrock een Tiens gebeuren en vooral een familiaal gebeuren.

Ik ging erheen samen met echtgenoot en kinderen en iedereen vond het leuk. Het was betaalbaar.

Nu is het een echt festival geworden met grote namen.

Grote namen en grote festivals mogen van mij maar dan onder andere omstandigheden.

Het boeltje moet opbrengen en het is inderdaad een privé-initiatief geworden met sponsoring van de stad. 200.000 Euro feitelijke steun vanwege de stad lijkt mij inderdaad niet overdreven.

Mensen beginnen stilaan te reclameren en te reageren, en dat is goed want politici, vooral de meerderheidspartijen maar ook de oppositie, reageren niet.

Dat er nu zo een discussie bestaat op deze internetkrant is zeker goed te keuren en kan een aanzet zijn voor het Tiens bestuur om gaan na te denken....

Hiermee wil ik dan ook als gemeenteraadslid uit oppositie beloven dat ik zal aandringen op een evaluatie van Suikerrock binnen de politiek, bv. tijdens een gemeentelijke commissie of speciale vergadering. Het MOET! Dat bewijzen de vele reacties op deze blog.

Een evaluatie van: moet Suikerrock nog op de Grote markt? Zo ja, op welke manier zodat de Tiense inwoner er weer van kan genieten. Hoeveel draagt de stad werkelijk bij en niet enkel via de dotatie van 45.000 euro? Hoeveel Tienenaars bezoeken de Grote Markt? Wat kan beter?

Ik zal in die zin mijn steentje bijdragen en dus de stad aan het evalueren zetten.

Wat betreft Tiense politici die mee profiteren van de zaak, wil ik zeggen dat elk gemeenteraadslid 2 gratis kaarten krijgt voor de vier dagen. Ook ik dus, dit zal me echter niet weerhouden om Suikerrock kritisch te evalueren. Mijn kaarten deel ik met familie en kennissen en zonder dit aanbod gaat het voor mij ook.

Ik hou al eens van optredens maar dit moet voor mij ook zo geen dure en bekende groep zijn. Zonder die kaarten zou ik inderdaad waarschijnlijk ook niet deelnemen wegens te duur. Wat betreft "eten en drinken" kan ik enkel voor mezelf spreken en kan ik zeggen dat ik daar geen weet van heb of alleszins nog niet heb meegemaakt dat dit alles gratis was.(ik weet misschien niet alles geef ik toe)

Voor mij hoeft dit ook niet. Dit budget mag van mij dan ook gebruikt worden voor de stad om bv. verwaarloosde of verlaten hoekjes wat aan te kleden met wat groen...daar vaart iedereen goed mee.

Ik wil ook nog een proficiat uiten t.o.v. de persoon hier in de blog die zegt dat de inwoners van Tienen mee verantwoordelijk zijn voor het soort van bestuur dat er is gevormd. Dit via hun stemgedrag. Dat klopt. iedereen heeft één stem bij de gemeenteraadsverkiezing,niet veel lijkt op het eerste gezicht. Maar,als iedereen zijn stem goed gebruikt, dan kan het anders.

Veel individuen samen maken een massa mensen en de massa wordt alleen maar gevormd door individuen.

Groeten aan iedereen !