Waarom is Groen! (in Tienen) nodig?

12 April 2010

Waarom is Groen! (in Tienen) nodig?

" IS ONZE OVERHEID AL NIET GROEN GENOEG? " Een burgemeester die twintig windmolens in Tienen wil zetten. Een schepen van milieu die zich bekommert om fijn stof.

Een provinciale overheid die een groene stationsomgeving wil. Wat is het nut van een groene partij wanneer de klassieke partijen zich de groene thema's eigen hebben gemaakt?

Groen! zou niets liever hebben dan dat de politiek doordrongen zou zijn van het groene langetermijndenken. Helaas blijkt keer op keer dat "groen" en "duurzaam" voor de machtspartijen slechts modewoorden zijn. Enkele recente voorbeelden ...

De burgemeester lanceert het plan om twintig windmolens in Tienen te plaatsen. Intussen verenigen de ons omliggende gemeenten zich en starten concrete plannen op, maar Tienen springt zelfs niet mee op de kar. Meer nog, als er een nieuwe elektriciteitsleverancier gezocht moet worden voor de stedelijke gebouwen, wil Tienen slechts 10% groene stroom, amper meer dan wettelijk verplicht. En wanneer Groen! dit aankaart middels een ludieke, door het schepencollege vergunde actie, stuurt de burgemeester de politie langs.

Een ander voorbeeld: milieuschepen Soens laat het VITO een onderzoek voeren naar het fijn stof in de schoolomgevingen. Daaruit blijkt dat kinderen aan hoge, schadelijke concentraties blootgesteld worden. Een eenvoudige maatregel is het verbieden van stilstaande wagens met draaiende motor. Maar de schepen wil liever nog een onderzoek.

Nog een voorbeeld: alle openbare gebouwen zijn gecontroleerd op hun energieverbruik. Een EPC geeft een score en geeft aan wat er beter kan. Maar er gebeurt niets mee. Net als bij andere energie-audits uit het verleden. Nochtans verdien je de nodige investeringen in een paar jaar terug! Wat is het nut van een diagnose , als je geen remedie wil? Ons voorstel betreffende de spaarlampen in de raadszaal werd eerst weggelachen, maar de maand erna uitgevoerd omdat het toch een goed idee bleek. Maar waarom kijkt men nu niet verder? Wat met de andere gebouwen waarvan de stad eigenaar is?

Het plan voor de stationsomgeving stelt een "groene corridor" voor. Wij bekeken dit plan ten gronde en stellen vast dat er groene ruimte verdwijnt, niet bijkomt. Zelfs aan het Aardgat en de Tramstraat, in de Getevallei en op het Martelarenplein zou open ruimte moeten wijken voor bebouwing. Men wil geen zicht op achtergevels en koterijen. Maar moet dit met bebouwing? Geeft dat het gewenste resultaat? Een groenscherm, met hoge bomen en lagere begroeiing geeft een beter resultaat en sluit aan bij het groene karakter van deze schaarse open ruimte.

Het is duidelijk: Groen! blijft nodig om de meerderheidspartijen te wijzen op de gemiste kansen, om punten op de agenda te zetten en om dossiers op te volgen.
Want van een groene reflex is in de meerderheid nog lang geen sprake.