We krijgen Tienen weer proper

06 Mei 2016

Op 4 februari kopte de krant: "Verloederde Oostblokstad" wil imago wegpoetsen. Het was een wat overtrokken artikel, maar het legde wel enkele excessen bloot die vele Tienenaars al jaren een doorn in het oog zijn. De roestende opslagtanks in het veld nabij Utsenaken bijvoorbeeld. Hiervoor hebben we contact gehad met het parket: de procedure loopt en de tanks zullen binnenkort uit beeld verdwijnen. Andere doorn zijn de half gesloopte mobilhomes aan de Ambachtenlaan. Deze zijn intussen na aanmaning door de eigenaar verwijderd. Vlakbij was een lekkende rioolput, die het grondwater aantastte. Deze is ondertussen hersteld en de vuile poel maakt langzaamaan plaats voor een bufferzone met riet rondom.  Mobiele slimme camera's

Is hiermee het probleem van de baan? Uiteraard niet, we blijven kampen met sluikstort. Ik lanceerde op mijn eerste Raad van Bestuur van Ecowerf een oproep voor een samenaankoop van mobiele slimme camera's. Er was veel interesse van andere gemeenten, waar ze dezelfde problemen hebben.
Het gaat om draadloze camera's, die autonoom werken op een zonnepaneel en enkel filmen wanneer ze beweging detecteren. Maar het vergt veel mankracht om de beelden te analyseren. Daarom kunnen we beter samenwerken met andere gemeenten.
Ik reken erop dat we hier op korte termijn budgettaire en logistieke oplossingen voor vinden. Zo kunnen we de rotte appels die het beeld van onze stad om zeep helpen, er uitpikken.

Samen met de investeringen in groenbeheer en de reinigingsdienst willen we zo werken aan een fier Tienen.

 

Tom Roovers
Groen schepen voor Leefmilieu, verkeer en mobiliteit, afvalbeleid, ontwikkelingssamenwerking, landbouw