Werken aan een propere stad: vuilnisbakkenplan

29 Juni 2020

Werken aan een propere stad: vuilnisbakkenplan

Dagelijks zijn minstens acht mensen op pad om vuilnisbakjes te ledigen en sluikstort en zwerfvuil op te ruimen. In het weekend verzorgt een ploeg van Blankendale de dienst. In 2018 leverde dit 105 ton afval op (1283 meldingen); in 2019 werden 69 overtreders achterhaald en beboet. Desondanks blijft onze stad onaanvaardbaar vuil. Met een propere stad als doel ontplooien wij een ambitieus plan.

Een GAS-reglement met aanwerving van vaststellers wordt uitgerold.

Alle vuilnisbakken zijn genummerd. De technische diensten noteren bij lediging digitaal de vullingsgraad en de eventuele aanwezigheid van sluikstort er in of er rond. De analyse van deze gegevens leert ons veel. Zo kunnen hotspots van sluikstort intensief worden in het oog gehouden (camerabewaking), vuilnisbakken bijgeplaatst of verwijderd, informatieborden geplaatst, enz.

HONDENPOEP

U weet dat elk baasje zijn afbreekbaar zakje moet bij hebben tijdens de wandeling en met de volle zakjes terecht kan in de reguliere vuilnisbak. De stad probeert op te lijsten waar verschillende hondenroutes  kruisen, om op die plaatsen eventueel extra vuilnisbakken te kunnen plaatsen. De respons bij enkele proefwijken is eerder klein, maar suggesties zijn welkom.

SIGARETTENPEUKEN

Vele bewoners nemen aanstoot aan sigarettenpeuken op de stoepen, en ze hebben gelijk! Samen met De Lijn komt er spoedig een proefproject met een peukenzuil aan het busstation. Indien succesvol komt er  een uitrol in de ganse stad, vergezeld van een infocampagne.

Groen ijvert volop voor een nette stad, de Tienenaar waardig!