Wij willen in november niet voor voldongen feiten geplaatst worden.

01 Oktober 2013

'Een goede omgevingsanalyse is onmisbaar bij het opstellen van een meerjarenplan. Het is het fundament van het hele BBC-verhaal.'Deze analyse miste Karin Struyf (Groen) op de gemeenteraad.

Vanuit je omgevingsanalyse filter je de punten waar de komende jaren aan wil werken en koppel je daar de nodige acties en budgetten aan.

Voor november is dan wel het meerjarenplan beloofd maar over de stappen naar dat plan is op het moment geen enkele terugkoppeling naar de gemeenteraad.

Het gemeentedecreet voorziet nochtans in participatie en in de visienota die de huidige Tiense coalitie begin dit jaar bekend maakte, belooft ze dit ook.

In verschillende gemeenten is dit plan al online gezet in het voorjaar.

In Boutersem kaartte Tom Van Vlierberghe (Groen) verschillende hiaten aan in de analyse.

In Hoegaarden is er inbreng mogelijk van burgers.

Groen is ook bezorgd om het feit dat er in Tienen op een jaar tijd het aantal geboorten in kansarme gezinnen is gestegen met 18%.

Deze recente cijfers moeten verwerkt worden in dergelijke analyses.

Groen hoopt dan ook dat ze nog de kans krijgen om de omgevingsanalyse in te kijken en dat er nog tijd rest om, indien nodig, bij te sturen.

 

Persmededeling 27/09/13

vanwege GROEN TIENEN

Karin Struyf, gemeenteraadslid