WORDT TIENEN GROEN?

05 September 2013

WORDT TIENEN GROEN?

Groen Tienen is verheugd dat het stadsbestuur ingaat op het voorstel van hetprovinciebestuur, onder impuls van Luc Robijns (Groen - zie foto), gedeputeerde bevoegd voor milieu enduurzaamheid, om het Vlaams-Brabantse klimaatengagement te ondertekenen. In de beleidsverklaring van januari 2013 stelt de Provincie Vlaams-Brabant dat ze haar impact op deklimaatverandering wil verkleinen en naar klimaatneutraliteit streeft. Dit is een ambitieuzedoelstelling die de provincie uiteraard enkel kan halen door hierin samen te werken met degemeenten, burgers, het middenveld, bedrijven,?Als eerste stap op weg naar klimaatneutraliteit worden de gemeenten opgeroepen om op 4 oktober samen met de Provincie en Interleuven een engagementsverklaring te ondertekenen voor een krachtig en actief volgehouden klimaatbeleid.

Met dit engagement verklaart het stadsbestuur actief te willen meewerken aan eenvermindering van de CO2-uitstoot in Tienen, en zo bij te dragen tot klimaatneutraliteit.

Tom Roovers, gemeenteraadslid voor Groen: "Wij zijn blij dat het stadsbestuur heeft ingezien dat het hoog tijd is om te handelen. Vandaag werd ook bekend gemaakt dat Stad Tienen (en ook o.a. hetOCMW en het AGB) voor 100% groene stroom zal kiezen na 2015, wanneer het huidige contract afloopt.Groen is hierover verheugd, wij hebben de voorbije jaren dan ook al vaak hiertoe opgeroepen,in de pers en in de gemeenteraad. Wij hopen dat men op de ingeslagen weg verder gaat, en datTienen zal kunnen kiezen voor een energieproducent die niet enkel groen stroom levert, maar er ook in investeert, zodat we echt helpen om de omslag te maken naar duurzame energie.Als oppositie wil Groen op een constructieve manier samenwerken in de gemeenteraad.Daarom zullen wij als groene partij er volop voor gaan om dit engagement van het gemeentebestuurin daadkracht om te zetten."

Tom Roovers, gemeenteraadslid

Groen Tienen

0479 21 34 60