Groen Tienen ontgoocheld na goedkeuring PRUP door provincie

26 Januari 2022

Groen Tienen ontgoocheld na goedkeuring PRUP door provincie

Dinsdag lag het PRUP 'Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tienen' ter stemming op de provincieraad. Vooral de uitbreiding van de industriezone Soldatenveld ligt, terecht, bij velen in Tienen zwaar op de maag. Stad Tienen mocht advies geven maar het is uiteindelijk de provincie die beslist.

Het Tiense schepencollege stelde dat het plan voor onze stad enkel kon wanneer aan een hele reeks voorwaarden voldaan zou worden, en maakte zo zijn bezorgdheden aan de provincie kenbaar. Uiteindelijk heeft de Deputatie en vervolgens de Provincieraad slechts twee van deze voorwaarden weerhouden: er wordt sowieso geen Seveso bedrijf (gevaarlijke stoffen) meer toegelaten en er komt maximaal één breekwerf.

De rest is van tafel geveegd. Aan de bescherming van de woonkernen van Oplinter, Sint-Margriete-Houtem en Hakendover tegen het bijkomende, zware verkeer wordt voorbijgegaan. De provincie, inclusief de Tiense en Linterse provincieraadsleden, blijft naïef veronderstellen dat al dat verkeer de E40 zal gebruiken. Men gaat er te gemakkelijk van uit dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal investeren in infrastructuur voor een betere doorstroming aan het rondpunt aan de Sint-Truidensesteenweg in Hakendover. AWV heeft nochtans duidelijk gemaakt daar niet toe bereid te zijn en leverde, net als andere instanties, een negatief advies. Het zal dus de Tienenaar zijn die met de mobiliteitsproblemen zal geconfronteerd worden, en het zal de Stad zijn die moet betalen om ze op te lossen.

Dit is koppig vasthouden aan een oud en voorbijgestreefd plan. Het is ook in tegenspraak met het eigen nieuwe “beleidsplan ruimte” van de Provincie Vlaams-Brabant.

De groene fractie stemde op de provincieraad dan ook tegen het plan, dat door de meerderheid (N-VA, Open VLD, CD&V) en het Vlaams Belang werd goedgekeurd.

Meer info over de voorgeschiedenis van het PRUP en het standpunt van Groen Tienen vind je hier.